12 Kasım 1996 Salı

Susurluk kazası

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 2. Yasama yılı 16. Birleşimi (12 Kasım 1996)

DYP GRUBU ADINA ERGUN ÖZKAN (Niğde) - Muhterem Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün görüşmekte olduğumuz, Meclis araştırma komisyonu kurulması için verilen önergelerin müzakeresi zımnında, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi arza çalışacağım. Bu vesileyle, Yüce Meclise engin saygılarımı sunuyorum.

Muhterem arkadaşlar, Yüce Meclise sunulan araştırma önergelerini iki grupta incelemek mümkündür. Birisi, 3 Kasımda meydana gelen bir trafik olayının üzerine bina ettirilen önergeler, diğeri de, genel olarak, yasadışı kirli işlerle vatandaşın infialine sebep olan olayların derinlemesine incelenmesi ve bu olayların, kamu görevlileriyle muhtemel ilgilerinin olup olmadığının tespiti mevzuundaki önergelerdir.

Araştırma komisyonu kurulmasına ilişken önergelerin ana hedefi, suçluları, bir an önce, hiçbir gizliliğe mazhar kılmadan, fiiller örtbas edilmeden, açık bir suretle tespit edilip, adliyeye tevdi ve teslimini mümkün kılmaktır. Bu önergeler bunun için verilmiştir.

Devletimiz, birinci grupta anılabilen kirli işlerle ilgili mafya usulü birtakım olayları tespit edip, ortaya çıkarıp, hepsini adliyeye teslim etmiştir. Bunların en önemlilerinden birisi, 11.6.1996 tarihinde, İstanbul, Adana, Ankara gibi illerimizde, adam öldürmek, yaralamak, adam kaçırmak, zorla tahsilat yapma gibi suçlardan ortaya çıkarılan ve adına "Söylemez çetesi" denilen bir şebekenin yakalanmasıdır. Yakalanan 23 şebeke elemanı adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 11'i tutuklanmıştır. Ayrıca, 2 emniyet müdürü ve 1 de emniyet amiri, gıyabî tutuklama kararıyla aranmaktadır. Yani, devlet, üzerine düşen görevi hassasiyetle yapmış bulunmaktadır. Suçlular, bir taraftan adliyeye tevdi ve teslim edilirken diğer taraftan da disiplin yönünden soruşturmaları tamamlanmış, hazırlanan dosyalar, ya meslekten veyahut memuriyetten uzaklaştırma talebiyle, yetkili disiplin kurullarına tevdi edilmiştir.

Bunun gibi, Hakkâri Yüksekova'da, fidye almak için adam kaçıran ve bir ihbar neticesinde jandarma tarafından ortaya çıkarılan bir çete -maalesef, güvenlik güçlerimize mensup insanların da, elemanların da bulunması suretiyle teşekkül ettirilmiş- yakalanarak, adliyeye teslim edilmiştir. Bu çetede yer alan 1 polis memuru, 1 komiser, 3 geçici köy korucusu ve 1 itirafçı, adliye tarafından tutuklanmıştır.

Bunun gibi, Diyarbakır, İçel ve Hakkâri'de yapılan operasyonlarda yakalanan çetede, 3'ü polis olmak üzere 7 kişi, yine, adliyece takibata uğrayarak tevkif edilmiştir.

Tabiî, bunların adedini artırmak gayet basit; ancak, kıymetli zamanlarınızı almamak için, göze batan, basında yer etmiş olan birkaç olayı, devletin hassasiyetini göstermesi bakımından arza çalıştım.

İkinci önerge mevzuu, 3 Kasım günü, Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde, Susurluk civarında meydana gelen kazadan kaynaklanmaktadır. Kaza, elbette ki, daha önce konuşan gerek Bakan gerekse milletvekili arkadaşlarımızın temas ettikleri gibi, iki veçhelidir: Birincisi, adi hukuk kurallarına tabi bir cezaî olaydır. Bu olay, Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmiş, trafik kazası olarak adliyeye intikal etmiştir. Bu olayda, arabada bulunan üç kişi, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, Gonca Us isminde bir hanımefendi ve Abdullah Çatlı adında, daha önce birtakım olaylara karışmış, daha sonra, Interpol tarafından da aranan kişinin aynı arabada bulunmasının, zihinlerde meydana getirdiği teşevvüş, istifham üzerine araştırma önergesine mevzu edilmiştir.

Bir kaza olmuştur, üç vatandaşımız ölmüştür. Bu vesileyle, ölenlere, Cenabı Hak'tan rahmet dilerken, yaralı arkadaşımız Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a da Cenabı Hak'tan acil şifalar dilemekteyim. Bu, kazada elde edilen silahların hepsi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kriminal laboratuvara sevk edilmek suretiyle, tetkikat ve tahkikatları yapılmıştır. Halen de adlî emanette muhafaza altındadır.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 2. Yasama yılı 16. Birleşimi (12 Kasım 1996) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi