23 Ekim 1997 Perşembe

Sivas'ta terör olayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 7. Birleşimi (23 Ekim 1997)

MAHMUT IŞIK (Sıvas) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; son günlerde, Sıvas ve çevresindeki terör âdeta konuşulmadan, Karadeniz'e tırmanmasıyla ilgili konu tartışılmaya başlandı. Sıvas'ta terör, yaklaşık olarak 1990-1991 yıllarında başladı. Özellikle, Çaltı Çayını takip eden terör hareketleri Divriği, İmranlı, Zara, Hafik İlçelerini, yaklaşık dört beş yıldan bu yana kasıp kavuruyor. Divriği'de, devletin İliç'e yol yapan araç ve gereçleri yakıldı; Divriği'de iki üç kez tren tarandı; Divriği demir madenleri imha edilmek istenildi; Divriği Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Yönetim Kurulu üyesi götürülerek öldürüldü; Demiriz Köyü tarandı, 4'ü istasyon görevlisi olmak üzere 8 yurttaşımız katledildi; Selimiye Köyü tarandı, 9 yurttaşımız öldürüldü; Tuzlagözü Köyü tarandı 4 yurttaşımız öldürüldü; binlerce araç ve gereç yandı ve hâlâ da, gruplar, o bölgede faaliyete devam ediyor. Devlet, bununla ilgili olarak, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden Divriği'ye bir seyyar alay getirdi; 40-50 kişilik bir grup bu bölgede imha edildi; daha sonra da, Merzifon'dan ve Tunceli'den bir alay getirildi; o bölge, tamamen, geçici birliklerle korunmaya başlandı. O birlikleri ziyaret ettim, 8 aydan bu yana, eş ve çocuklarıyla görüşmeden, subay ve assubayların görev yapmasını bekliyoruz. Şimdi ise, bir aydan beri, terör, Karadenize tırmanıyor -ki, o bölgeyi kullanarak tırmanıyor- Hükümet, bunun üzerinde ciddiyetle duruyor, olumlu bir gelişmedir.

Özellikle, Şebinkarahisar ile Suşehri'nin vilayet olması gündeme geldi; eğer, bu iki ilçe gerçekten vilayet olacaksa, doğrudur, bu karara katılıyoruz; ancak, Koyulhisar'la Divriği arasında 7 saatlik bir mesafe vardır; eğer, yalnız, Suşehri ile Şebinkarahisar'ı vilayet yaparsanız, Divriği'den Koyulhisar'a kadar olan ve Kızıldağ'ın Sıvas tarafındaki üçgenini oluşturan bölgeyi teröre terk etmiş olacaksınız. O nedenle de, bu bölgede, eğer, terörle ciddî bir şekilde mücadele edilmek isteniyorsa, bir defa, mutlaka, Divriği İlçesinin de vilayet yapılması, Suşehri'nin vilayet yapılması, Şebinkarahisar'ın vilayet yapılması şarttır; çünkü, Divriği'nin Sıvas'a uzaklığı 188 kilometredir, Suşehri'nin Sıvas'a uzaklığı da 145 kilometredir. Dört beş yıldan beri, bu bölgedeki terör olaylarını, bir yığın bağırıp çağırmamıza, yazıp çizmemize rağmen, dikkate almayacaksınız; ama, bir aydan beri üç ya da beş tane olay oluyor diye, hemen, Şebinkarahisar'ı birinci sıraya çıkaracaksınız ki, çıkarın; buna karşı da değiliz; ama, bu, bir haksızlık oluyor ve devlete olan güven azalıyor.

Ayrıca, vilayetleri, terör nedeniyle de yapmamak gerekir. Ben inanıyorum ki, Suşehri, Şebinkarahisar ve Divriği vilayet olduğunda o bölgedeki göçler duracak ve mutlaka, o bölgede bir ekonomik kalkınma başlayacaktır; çünkü, Sıvas, Türkiye'nin en büyük illerinden bir tanesidir; büyüklük bakımından ikinci sıradadır; dağlıktır; 1 250 tane köyü var. Bir vali ve tüm idarî mekanizmalar Sıvas'a yetmemektedir. O nedenle de, ben öyle sanıyorum ki, eğer, Divriği, Suşehri ve Şebinkarahisar il olursa, kurulacak organize sanayi bölgeleriyle, bu bölgelerden dışarıya gitmiş işadamlarının gelip bu bölgede birikimlerini yeni baştan sanayileşmeye dönüştürmeleriyle, bölgede birinci derecedeki işsizlik azalacaktır. Terörle mücadele etmenin birinci sorunu olara, ekonomiyi birinci sıraya almamız gerekir. Eğer, Suşehri ve Divriği -Sıvas'ın ilçeleri olarak söylüyorum- il olursa, Sıvas'ta, resmen, merkezle bu yeni il olan kazalar arasında bir sanayi rekabeti yaşanacaktır. Bunun için de Sıvas'ın mutlaka idarî anlamda bölünmesi gerekmektedir. Şimdi, siz, Suşehri'ni ve Şebinkarahisar'ı vilayet yaptığınızda, oraya kalıcı tugaylar, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri götüreceksiniz; ama, esas, terörün içinde dört beş yıldan bu yana kıvranan Divriği'ye hiçbir şey yapmayacaksınız ve orayı göçe, orayı teröre terk edeceksiniz. Bunu halka izah edebilir miyiz? Elbette edemeyiz...

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 7. Birleşimi (23 Ekim 1997) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi