11 Kasım 1997 Salı

Kalkınmada öncelikli iller

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 12. Birleşimi (11 Kasım 1997)

YUSUF EKİNCİ (Burdur) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Burdur İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasıyla ilgili kanun teklifimin, Yüce Meclisin gündemine doğrudan alınması önerimin takdirlerinize sunulması maksadıyla huzurunuzdayım.

Burdur, binlerce yıl önce kurulmuş, 2000'li yıllara hazırlanan küçük ve şirin bir ilimizdir. 1955 yılına kadar ülke genelindeki nüfus artış hızı, Burdur ortalamasının üzerinde değildir. Ancak, 1960'lı yıllardan sonra Burdur'da nüfus artış hızı düşmüş; 1971 yılındaki Burdur depreminden sonra da, bu düşüş daha hızlı bir şekil almıştır.

1990 nüfus sayımına göre, Burdur İlimizde kilometrekareye düşen insan sayısı 37'dir. Bu ortalama, Akdeniz Bölgesinde 86, ülke genelinde 73 kişidir.

Burdur, devamlı dışarıya göç veren bir ilimizdir. 2000'e üç kala, büyük şehirlerdeki insanların kırsal kesimlere yönlendirilmeye çalışıldığı şu günlerde, güzel bir Akdeniz şehri olan Burdurumuzdan, nüfus, devamlı çevre illere göç etmektedir. Halbuki, ilimiz, bu nüfusu barındırabilecek güce, imkâna sahiptir. Nüfusun yerinde kalabilmesi ve Burdur'un çevre illerin seviyesine gelebilmesi için, sanayi alanında devletin desteğinin sağlanması gereklidir.

Ayrıca, daha önce Yüce Meclisin gündemine alınan, Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulması teklifimizin de kanunlaştırılması gerekmektedir. Bu iki unsurun gerçekleşmesi ise; Burdur'un, kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

İlimizin bulunduğu bölgenin, turizm ile bahçe ve sera tarımı yoğun Antalya, sanayi ağırlıklı Denizli ve ticarî yatırımlarıyla Isparta gibi, ekonomisi güçlü ve yüksek nüfuslu illerle çevrildiği gerçeği vardır. Takdir edileceği gibi, özellikle ticarî hayatın ataletten kurtarılması için başlıca güç kaynağı sanayidir. Sanayi, aynı zamanda Burdur'u, göç alan kent haline getirecektir. Sanayi ürünlerinin pazarlanmasıyla Burdur, bölgede önemli bir konuma gelecek, oluşacak gelir artışıyla ticaret ve diğer hizmetler her sektöre yansıyacaktır.

Uzun vadede Burdur'un gelişmesine ivme kazandıracak bir yatırım alanı da üniversitedir. Halen, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı bir eğitim fakültesi, üç meslek yüksek okulu ve Akdeniz Üniversitesine bağlı bir veteriner fakültesi ilimizde hizmet vermektedir.

Gerek iller gerekse ilçeler arasında sosyoekonomik gelişmişlik açısından orta sıralarda yer alan, Türkiye'de, kentsel büyüme hızının gerisinde kalan Burdur'da, belirlenecek potansiyel yatırım alanlarının, ödenekler, altyapı yatırımları ve devlet yardımlarıyla desteklenerek, ilin, sosyoekonomik gelişmesine ivme kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Burdur'da, 1990 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, iktisaden faal nüfus 126 697'dir; bu rakam, toplam nüfusun yüzde 49,7'sini oluşturmaktadır. İktisaden faal nüfusun 78 000'e yakını erkeklerden, 48 000'e yakını ise kadınlardan meydana gelmektedir. Bu faal nüfus, genel olarak tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarında çalışmaktadır. Faal nüfusun yüksek olması, Burdur halkının çalışkanlığının bir göstergesidir.

Diğer taraftan, Burdur'da, suç oranı da son derece düşüktür. Çalışkan, kararlı, devletine bağlı, mütevazı, hoşgörü sahibi ve uzlaşmacı insanların yaşadığı Burdur İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasına alınması konusunda, Yüce Meclisin değerli üyelerinin desteğini esirgemeyeceğini ümit ediyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 3. Yasama yılı 12. Birleşimi (11 Kasım 1997) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi