27 Ekim 1998 Salı

Adana depremi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 4. Yasama yılı 12. Birleşimi (27 Ekim 1998)

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Adana Milletvekili Cevher Cevheri arkadaşımızın Adana depremiyle ilgili olarak yaptığı gündemdışı konuşmaya teşekkür ediyorum. Gerçekten, bu deprem, birkaç defa Parlamentomuzda siyaset konusu yapılmak istendi; ama, değerli arkadaşım Cevheri, bundan uzak, Adanalıların bu konudaki düşüncelerini aktardı; ben de Hükümetin bu konudaki çalışmalarını Yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum.

Bugün, tarih itibariyle Adana depreminin dördüncü ayıdır; 27 Haziranda deprem olmuştu, bugün 27 Ekim; tam dört ay olmuştur. Bu dört ay içerisinde, aralıksız, doksan ayrı ekip Adana'da, Adana depremiyle ilgili olarak gece gündüz çalışmıştır.

Bu depremde, maalesef, 146 vatandaşımız hayatını kaybetmişti; hem Hükümetimiz hem de Parlamentomuz adına, tekrar hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tabiî ki, bunları geri getirmek mümkün değil...

Türkiye, 1800'lü yılların sonundaki İstanbul depreminden bu yana, bu denli büyük bir depremi büyük şehirde yaşamadı. Deprem, Adana İl Merkezi, Seyhan ve Yüreğir, Ceyhan Merkez, Karataş, Karaisalı, Kozan, Yumurtalık, İmamoğlu'nda toplam 256 köy ve 148 mahallede etkili oldu.

Adana İline, bugüne kadar, 1,5 trilyon liradan fazlası özel idare emrine, 6 trilyon liradan fazlası da kira yardımı olmak üzere, toplam 8 trilyon lira para gönderildi. Depremden zarar gören, evi yıkılan, evi oturulamaz durumda olan 26 bin vatandaşımıza kira yardımı yapılmaktadır; bu, hem şehirlerde hem köylerde yapılıyor.

Depremin hemen ertesi günü, yani, 28 Haziranda, hasar tespitiyle ilgili olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ekipleri çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine yayıldılar ve bir ön tespit yaptılar. Bu ön tespite göre, demin ifade ettiğim gibi, yüz yıla yakındır karşılaşmadığımız büyük bir depremle karşı karşıya gelindiği anlaşıldı. 70 bin evin, konutun veya işyerinin tek tek dolaşılıp tespit edilmesi, hasarlarının saptanması ve buna göre tedbir alınması gerekti. Malumlarınızdır, tabiî afetlerde, ön tespitler yapıldıktan sonra bunlar ilan edilir. Bu ilanlara göre de, hak sahiplerinin veya hak sahipliği listesinde adı bulunmayanların itirazı için süre konulur. Bu süreler, bu 4 aylık çalışmanın 2 ayını yemiştir; ama, kabul etmek lazım ki, 2 ayda, 70 bin konut ve işyeri üzerindeki hasar tespitinin tamamlanmış olmasını, bilenler, fevkalade başarılı bir iş olarak takdir edeceklerdir. Gece gündüz demeden hemen her başvuru değerlendirildi.

Şimdi, değerli arkadaşımız biraz çabuk olunulmasını istiyor, biz de istiyoruz. Verdiğimiz itiraz süresinin yeniden uzatılması isteniyor hak sahipleri tarafından; yani, tayin edildiği kategorisini uygun bulmayan "benim evim az hasarlı değil orta hasarlı" veya "orta hasarlı değil, ağır hasarlı, yıkık" itirazında bulunanlar yeniden süre talebinde bulunuyorlar. Tabiî, bir taraftan kış yaklaşıyor bunların telafi edilmesi lazım, bir taraftan da hak sahiplerinin bu talepleri var; biz, buna rağmen, bu 4 aylık süre içerisinde, zarar gören herkesin müracaatını tamamlamış olduğu kanaatine vararak, artık, bu süreyi -bir an evvel işlemlere başlanmak üzere- uzatmak istemiyoruz, uzatmayacağız da.

Ben, buradan, değerli arkadaşlarımıza, Yüce Meclise ve Sayın Cevheri'ye, şu ana kadar 41 bin afetzedenin borçlandırma işinin tamamlandığını, 23 756'sının da, itiraz suretiyle zaman kazanmaya çalıştığını ifade edeyim. "Bir şey yapılmadı" sözü yanlıştır. Afetten zarar görenlerin hak sahipliği listesi kesinleşmeden, Dünya Bankası kredisiyle, Adana Yüreğir'de 5 bin konut yapılmak üzere, Toplu Konut İdaresi ihaleye çıkmıştır, zamandan kazanmak için işlemlerini tamamlamıştır; çünkü, bu işler çok zaman alıyordu. Bir taraftan itirazlar incelenirken, bir taraftan bu işlemler tamamlandı. Önümüzdeki aybaşında, Yüreğir'deki bu 5 bin konutun ihalesi yapılacaktır.

Konuşmanın tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20. Dönem 4. Yasama yılı 12. Birleşimi (27 Ekim 1998) tutanakları içerisinde bulunabilir.

Blog Arşivi