24 Aralık 2009 Perşembe

Son haberler

Günümüzün her açıdan hızlı yaşanmakta olan, pekçok kişinin en temel gereksinimlerini yerine getirmek için zaman bulmakta sıkıntı yaşamakta olduğu temposu içerisinde, güncel haberlere, anlık gelişmelere hızlı bir biçimde ulaşabilmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için kentten güncel haberler alabilmek, çoğunlukla o günü bir üretimle kapatabilmek ya da kapatamamak anlamına gelmektedir. Özellikle İstanbul gibi tam bir karmaşanın hakim olduğu şehirlerde, trafiğin kapalı olduğu bir yola girerek orada takılı kalmak, bütün günü bir şey yapamadan tamamlamak anlamına gelebilmektedir.

Benzer biçimde, daha küçük yerleşim yerlerinde de güncel gelişmelere anında erişebilmek önem taşımaktadır. Özellikle ormanlık arazilerin geniş yer kapladığı, ya da sürekli olarak heyelan ve sel tehdidi altında olan yerler için, bir orman yangınından ya da heyelan olasılığından hızlı bir biçimde haber alabilmek, yaşamak ile yaşamamak arasındaki ince çizginin hangi tarafında kalacağınızı belirleyebilir. Bu tür yerel haberler radyolar aracılığıyla iletilebilirler. Zaman zaman, önemli konulardaki gelişmelerin belediyelerin ilçe ya da belde geneline yayılmış hoparlörleri aracılığıyla da vatandaşların çeşitli konularda bilgilendirildiklerine tanık olunmaktadır.

Büyük şehirlerde yaşayanlar için durum biraz daha farklıdır. Özellikle bilgisayarların ve internetin hemen her eve girmesiyle birlikte, kişiler gereksinim duydukları bilgilere internetten ve evlerinin konforunda erişebilmeye başlamışlardır. Bu biçimde, internetten okunan haberler klasik gazete olgusundan farklı olarak hareketli görüntüler ve ses kayıtları da içerebildikleri için çok daha doyurucu olmaktadırlar. İnternetten edinilen haberler de, yalnızca haber yayıncılarından değil, örneğin trafikle ilgili görüntüler yayınlayan devlet kurumlarından da edinilebilmektedir.

Sonuç olarak, günümüzde gelişmelerden hızlı biçimde haberdar olmak büyük önem taşımaktadır. Rekabetçi bir dünyada rekabetçi kalabilmenin, işinizi koruyabilmenin ya da daha iyi bir iş bulabilmenizin yolu bilgiye hızlı ulaşabilmekten geçmektedir. Bu nedenle önemli haberler elinizin altında olacak biçimde hareket etmek durumundasınız. Hangi haberin sizin için ne kadar önemli olduğunu sizden başkası bilemeyeceği için, hangi kaynakları izleyeceğinize de yalnızca siz karar verebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki, güncel gelişmelerin sizi doğrudan etkilemesi için bir büyük şehirde yaşıyor olmanız gerekmemektedir. Günümüzde, bir teşvik yasası büyük bir şehirde ne kadar etkiye yol açıyorsa, örneğin Menderes gibi bir yerde de orantılı büyüklükte etkiye yol açmaktadır. Bu nedenle yerel düzeyde güncel haberler de büyük önem arz etmektedir. Hemen her çağdaş vatandaşın, yerel düzeydeki gelişmelerle ilgili olarak hangi kaynaklardan bilgi alacakları konusunda düşünmelerinde yarar vardır.

Blog Arşivi