Anayasa Mahkemesi, Van depreminde ölen için manevi tazminat kararı verdi

30 Ekim 2013 - 14:12

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Van depreminde yıkılan Bayram Oteli'nde hayatını kaybeden Selman Kerimoğlu'nun ailesinin başvurusunu kabul etti ve kararını açıkladı. Başvuruculardan Selman Kerimoğlu'nun eşi Serpil Kerimoğlu ile çocukları Sinem, Önder Can ve Yiğit Ögeday Kerimoğlu'na birlikte Anayasal hakkın ihlali sebebiyle 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Başvurucular, 9 Kasım 2011 tarihinde Van depreminde meydana gelen otel enkazında kalarak vefat ettiğini ve hukuk yollarına başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Yaşam hakkının ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiğini" ileri sürdüler. Ayrıca başvurucular, Van Valisi ve AFAD görevlilerinin mevzuatta kendilerine yüklenilen görevleri yerine getirmemek suretiyle görevi kötüye kullandıklarını, otelde hasar tespitinin yapılmadığını, hasara rağmen otele girişin yasaklanmadığını ve taksirle ölüme sebep olduklarını belirterek Anayasanın 17. maddesinde tanımlanan yaşam hakkının ihlal edildiğini savundular.

Selman Kerimoğlu'nun eşi için 30 bin, 3 çocuğunun her birisi için 25 bin ve iki kardeşin her biri için 15 bin lira olmak üzere toplam 135 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Yüksek Mahkeme, Van Valisi ve AFAD yetkilileri hakkında soruşturma açılması talebini işleme koymayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararına yapılan itirazın da Danıştay 1. Dairesince "Başsavcılık kararlarına karşı itiraz yolu öngörülmediğinden incelenmeksizin reddedildiğini" hatırlattı.

Kararda, "Başvurucuların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının işleme koymama kararına itiraz edebilecekleri bir makam bulunmamaktadır. Bu durumda bu kişiler hakkında yürütülen soruşturmanın ve sonuçlarının açık olmaması nedeniyle soruşturmanın etkili olduğundan söz edilemeyecektir. Nitekim AİHM, Dink-Türkiye davasında, başvuranın yakın akrabalarının yalnızca dosya üzerinden inceleme yapan itira mercilerine itirazda bulunabilmiş olmalarının, mağdurların meşru menfaatlerinin korunması hususunda söz konusu soruşturmalardaki eksiklikleri gidermeyeceğine hükmetmiştir. Açıklanan nedenlerle etkili ve caydırıcı bir ceza soruşturması yürütülmediği anlaşıldığından Anayasanın 17. maddesinde düzenlenen yaşam hakkının usuli boyutunun ihlal edildiğinin kabulü gerekir." denildi.

Tazminatın, Anayasal hakkın ihlalinden kaynaklanan manevi zarara ilişkin olup idari yargıda devam eden maddi, manevi tazminat davalarına etkisinin olmadığına dikkat çekilen kararda, başvuruculardan Selman Kerimoğlu'nun eşi Serpil Kerimoğlu ile çocukları Sinem, Önder Can ve Yiğit Ögeday Kerimoğlu'na birlikte 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği ifade edildi. Başvuruda Kerimoğlu'nun iki kardeşi Mehmet ve Mustafa Kerimoğlu tarafından ileri sürülen şikayetler ise "başvuru yollarının tüketilmemesi." sebebiyle kabul edilmedi.

(CİHAN)


Güncel