Arınç: Sayıştay raporu doğrultusunda TRT soruşturma ve incelemesi yapıldı

14 Temmuz 2013 - 10:03

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sayıştay'ın TRT ile ilgili hazırladığı rapor doğrultusunda gerekli soruşturma ve incelemelerin yapıldığını bildirdi. Sayıştay raporunda, kurumun dışarıdan sağladığı fayda ve hizmetlerin fazla olduğu yönünde bir tespit veya değerlendirmeye değil, bunların rakamsal ve oransal değerlerine yer verildiğine işaret eden Arınç, 7/18602 sayılı önergeye verilen cevapla Sayıştay raporunun birbiri ile çelişmediğini vurguladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT ile ilgili soru önergesine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç cevap verdi. TRT kanallarında yayınlanan programların büyük bir kısmının kurum içi yapımlar olduğuna dikkat çeken Arınç, ancak dünyadaki diğer yayın kuruluşlarında olduğu gibi, kurumun da bütün yayınlarını iç yapım olarak gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyledi. Projelerin bütçe ve içerik değerlendirmeleri dikkate alınarak, yapılan fayda-maliyet analizleri sonucunda kurum dışından hizmet alımı yapılabildiği gibi kurumdan da diğer yayın kuruluşlarına program satışı yapılabildiğini anlatan Arınç, "Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan söz konusu alımlar ve satışları içeren finansal veriler ile bu verilerin artış ve azalış değerleri faaliyet raporlarında ayrıntılı olarak yer almakta ve bu raporlar her yıl düzenli olarak kurumun internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu bağlamda, kurumun faaliyet raporlarında ifade etmiş olduğu oransal değerler Sayıştay raporuna da yansımış olup, anılan raporda kurumun dışarıdan sağladığı fayda ve hizmetlerin fazla olduğu yönünde bir tespit veya değerlendirmeye değil, bunların rakamsal ve oransal değerlerine yer verildiğinden 7/18602 sayılı önergeye verilen cevapla Sayıştay raporu birbiri ile çelişmemektedir." dedi.

RAPORU, ŞENİZ EROL ÇÖL HAZIRLADI

Şeniz Erol Çöl tarafından hazırlanan bir raporda; kuruma temizlik hizmeti veren firma elemanlarının temizlik hizmetleri dışında çalıştırıldıkları iddiasına yer verildiği ve soruşturma talep edildiğini hatırlatan Arınç, kurumda, söz konusu raporla ilgili olarak soruşturma açıldığı ve bu hususun da Sayıştay'ın 2011 Raporunda yer bulduğunu kaydetti.

Çöl tarafından hazırlanan diğer bir raporda ise dış yapımların fazlalığı hususuna değinildiği ve konu hakkında inceleme talep edildiğini dile getiren Arınç, şöyle devam etti: "Kurumda, söz konusu raporla ilgili olarak inceleme başlatılmış ancak Sayıştay'ın 2011 yılı raporunda dış yapımların fazla olduğu yönünde bir tespit ya da değerlendirme yer almamıştır. Şeniz Erol Çöl tarafından hazırlanan diğer raporlarda; 5846 Sayılı Kanun Kapsamındaki Telif Unsurları' konulu yazı ile ilgili olarak inceleme. Milli Piyango konulu yazı ile ilgili olarak ise inceleme gerekirse soruşturma, TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü ve Yenigün Adlı Yapım konulu yazılar ile ilgili olarak inceleme ve gerekirse soruşturma. İstihdam konulu yazı ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Mesai Düzeni ve Takibi konulu yazı ile konu hakkında inceleme yapılması talebinde bulunulmuş, ancak yazıda yer alan hususların herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaması karşısında konu ile ilgili olarak inceleme başlatılmamıştır."

Başbakan Yardımcısı Arınç, TRT'de, 2954 Sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin (ı) bendi hükmüne göre 'Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel' istihdam edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 10.06.2013 tarihi itibariyle TRT-AVAZ Kanal Koordinatörlüğünde 3, TRT-ARAPÇA Kanal Koordinatörlüğünde 3. Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nda 8 kişi görev yapmakta. TRT-6 Kanal Koordinatörlüğünde ise anılan unvanda görev yapan personel bulunmamaktadır." dedi.(CİHAN)


Politika