Bakanlık, kozmetik ve bitkisel denetim için 100 kişi arıyor

08 Mayıs 2013 - 10:02

ANKARA - Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bitkisel ürünlerle tıbbi cihaz ve kozmetiklere yönelik denetimleri daha verimli ve etkili yürütebilmek için personel alacak. Ürün denetmen yardımcısı olarak 100 kişi istihdam edecek.

Kurum, 15 eczacılık fakültesi, 20 kimya bölümü, 15 biyoloji bölümü, 5 biyokimya bölümü, 4 kimya mühendisliği, 10 biyomedikal mühendisliği, 3 elektrik/elektronik mühendisliği, 3 biyomühendisliği, 5 iktisat, 5 maliye, 5 işletme, 3 uluslararası ilişkiler ve 7 kamu yönetimi mezunu olmak üzere toplam 100 ürün denetmen yardımcısı alacak. İstihdam edilecek ürün denetmen yardımcıları, başta bitkisel ürünler olmak üzere tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerine yönelik denetimler yaparak gerekli cezai işlemleri uygulayacak. Ekip sayesinde denetimlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacak. Başvurular 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 24 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, 100 ürün denetmen yardımcısı alınacak. Ürün denetmen yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı merkez teşkilatında ve Kurumca belirlenerek oluşturulacak gruplarda kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kadrolu olarak çalışan denetim elemanları olacak. Yapılacak sözlü sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 100 ürün denetmen yardımcısının; merkez teşkilatında ve Kurumca belirlenerek oluşturulacak gruplarda istihdamları öngörülüyor. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9’uncu derece kadrolarda işe başlatılacak.

KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN ALANLAR KATILACAK

Sınava, 35 yaşını doldurmamış olma, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmama, Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olma, adli sicil kaydı bulunmama ve T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P8 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olma şartlarına uyanlar başvuru yapabilecek. Sınava başvuran adaylardan 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 KPSS sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sınava çağrılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde (http://www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacak.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Ankara'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu binasında 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekiyor. Sınavda adayların, mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecek.

(CİHAN)


Ekonomi