Bakanlık, yanlış teşhis ve tedaviye 6 milyon 600 bin lira tazminat ödendi

13 Ekim 2013 - 14:25

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, yanlış teşhis ve tedavi gibi hizmet kusuru iddiası ile açılan davalar neticesinde 2002 -2013 yılı Temmuz ayı arasında toplam 6 milyon 597 bin 351 lira maddi ve manevi tazminat ödedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ‘Bakanlık aleyhine açılan davalara’ ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı. Bakan Müezzinoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 2002 ile 2013 yılı Temmuz ayı arasında gerçek veya tüzel kişilerce adli ve idari toplam 63 bin 198 dava açıldı. Aynı tarihler arasında sonuçlanan idari dava sayısı 32 bin 350 olarak gerçekleşti. Bunlardan 14 bin 653’ü aleyhte, 17 bin 697’si lehte sonuçlandı.

Aleyhe sonuçlanan idari davaların 7 bin 79 adedini SSK’dan devre bağlı olarak daha önce açılmış ve devirden sonra Sağlık Bakanlığı aleyhine görülen nöbet ek ödeme taleplerine ilişkin davalar oluşturdu. 2002 ile 2013 yılı Temmuz ayı arasında hizmet kusuru sebebi ile Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan dava sayısı ise 4 bin 284. Bu davaların 3 bin 530’u reddedilir iken, 754’ü kabul, 456’sı ise kısmen kabul kısmen red ile sonuçlandı.

Yanlış teşhis, tedavi, ameliyat ve benzeri nedenlerle hizmet kusuru iddiaları ile açılan ve Bakanlık aleyhine neticelenen tam yargı davalarına istinaden 2 milyon 944 bin 791 lira manevi ve 3 milyon 652 bin 560 lira maddi olmak üzere toplam 6 milyon 597 bin 351 lira ödeme yapıldı. Ödemeler döner sermaye ve genel bütçe kaynaklarından gerçekleştirildi.

(CİHAN)


Güncel