Ban Ki-mun: Temel amacımız insan haklarını geliştirmek

10 Aralık 2013 - 13:11

ANKARA - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ''İnsan haklarını geliştirmek Birleşmiş Milletlerin ana amaçlarından birini teşkil ediyor ve kurulduğu günden bu yana söz konusu amaç doğrultusunda çalışıyor.'' dedi.

BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabulünün yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Genel Sekreteri Ban Ki-mun, bu yılın ayrıca insan haklarının herkes için gerçeğe dönüşmesi amacıyla atılan kararlı bir adımın, yani İnsan Hakları Dünya Konferansı Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planının da 20. yıldönümüne rast geldiğini belirtti.

Ban, 800'den fazla sivil toplum kuruluşu, ulusal enstitü, uluslararası kuruluş temsilcisi ve akademisyenin katılımıyla 20 yıl önce gerçekleşen toplantıda Üye Ülkelerin ileri görüşlü bir yaklaşımı benimseyerek İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (İHYK-OHCHR) kurulmasına karar verdiğini ve böylece uluslararası topluluğun uzunca bir süredir tasarladığı bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

“BAŞARI SİYASİ İRADEDE YATIYOR”

Ban mesajında İHYK'nın 20 yıllık geçmişinde görev üstlenmiş olan beş farklı Yüksek Komiser'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) insan haklarını tüm dünyada daha da ileriye götürme çabalarına liderlik yaptığını ve yapmaya devam ettiğine işaret ederek, ''İHYK çeşitli norm ve mekanizmalar aracılığıyla mağdurların savunuculuğunu yapıyor, devletleri uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye yönlendiriyor, insan hakları uzmanlarını ve kuruluşlarını destekliyor, 61 ülkedeki temsilcilikleri aracılığıyla devletlerin insan hakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.'' dedi.

''İnsan haklarını geliştirmek Birleşmiş Milletlerin ana amaçlarından birini teşkil ediyor ve kurulduğu günden bu yana söz konusu amaç doğrultusunda çalışıyor." diye devam eden Ban, o gün olduğu gibi bugün de başarının anahtarının üye devletlerin göstereceği siyasi iradede yattığını vurguladı.

Genel Sekreter, ''İnsan haklarını korumak ve ulusal seviyede hak ihlallerini engellemek ve diğer devletlerin insan hakları ile ilgili taahhütlerini yerine getirememeleri halinde buna karşı durmak öncelikle devletlerin sorumluluğunda bulunuyor." dedi. Ancak, bunun her zaman kolay olmadığının geçtiğimiz 20 yıl içinde uluslararası insan haklarının ve insani hukukun ihlal edilerek gerçekleştirilen soykırım ve korkunç ve geniş ölçekli ihlallerden görüldüğünü kaydetti.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ ENGELLEME ÇALIŞMASI

'Önce Haklar Eylem Planı'nın, BM sisteminin muhtemel felaketleri önleme ve müdahale şeklini daha iyi hale getirmeyi amaçladığını belirten Ban; "Her şeyin ötesinde plan, yaygın insan hakları ihlallerine karşı müdahalemizi ve insan hakları temelli erken uyarı sistemleri ve eylemlerle böyle durumların ortaya çıkmasını engellememizi öngörüyor.'' ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Gününde Devletleri Viyana Konferansında verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağıran Ban, BM Genel Sekreterliğinin ve BM kuruluşlarının insan hakları ihlallerine karşı uyanık ve cesurca hareket edeceğine dair taahhüdünü yineledi.

Ban, ''Mesajıma son verirken, zamanımızın en büyük insan hakları sembollerinden biri olan Nelson Mandela'yı da saygıyla anıyorum. Mandela'nın vefatı tüm dünyayı üzdü, ancak onun insan onuru, eşitlik, adalet ve şefkat için geçirdiği bir ömür, insan haklarının herkes için var olduğu bir dünya yaratma çabalarımızda sonsuza kadar bize ilham kaynağı olmaya devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

(CİHAN)


Dünya