'Bayram tatilinde denetim yapan Maliye personeli mesai istiyor'

06 Ağustos 2013 - 12:37

BURSA - Türk Büro-Sen Bursa Şube Başkanı İbrahim Bulut, Ramazan Bayramı tatilinde çalışacak Maliye personelinin mesai ücreti almadığını söyledi.

İbrahim Bulut, düzenlediği basın toplantısında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'çalışma saatleri' başlıklı 99. maddesinde; memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğunun belirtildiğini hatırlattı.

Özel kanunlarla, bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabileceğini kaydeden Bulut, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, Ramazan Bayramı süresince vergi denetimi yapılması için tüm vergi dairesi başkanlıklarına ve il defterdarlıklarına talimat gönderilmiş, vergi denetimleri için personel görevlendirilmesi istenmiştir. Hatırlanacağı üzere 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararneme ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren başta Maliye Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşunda fazla mesai ücreti kaldırılmış, fazla çalışma yapan personele ücret yerine izin verilmesi kararı alınmıştı. Görüldüğü üzere, resmi tatillerde bile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmak zorunda bırakılan personelin, izin kullanması iş yoğunluğu sebebi ile zaten mümkün değildir." dedi.

Vergi denetimlerinde yoğun olarak çalışan personel için dini bayramların mukaddes anlam ve önemin yanında, dinlenebildikleri, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabildikleri tatil günleri olduğunu hatırlatan Bulut, şunlar kaydedildi: "Yaşanan bu gelişmeler karşısında Sendikamız, Gelir İdaresi Başkanlığı’na 26 Temmuz 2013 tarih ve 463 sayılı yazı ile Ramazan Bayramı'nda personelin çalıştırılmaması, bayramda çalışmalarına ihtiyaç varsa karşılığının ücret olarak eksiksiz verilmesini talep etmiştir. Türk Büro-Sen olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan talebimiz, Ramazan Bayramı süresince çalıştırılacak personele emeğinin karşılığı olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesidir. Konuyla ilgili olarak girişimlerimiz devam etmektedir."

(CİHAN)


Ekonomi