Borçlarını ödeyen mükellefe müjde

23 Mart 2011 - 11:20

ADANA - Adana Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı kanunun Şubat ayının 25’inde yürürlüğe girdiğini belirterek, vergi borcu aslına güncelleme oranının uygulanması ile hesaplanan borçlarını ödeyen mükelleflerin; gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi aslına bağlı cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçildiğini söyledi.
Anadolu Girişimci İşadamları Derneği (AGİD) toplantı salonunda işadamlarıyla bir araya gelen Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy, matrah ve vergi artırımı uygulaması ile artırım yapılacak yıllar için vergi incelenmesi tarhiyata muhatap olmamak, stok beyanı yoluyla kayıtlı düzeltme, kanun kapsamında hesaplanan birikmiş borçlara taksit ve kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirildiği müjdesini verdi.
Aksoy, “Kanun, 31 Aralık 2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi stopajı, damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ile 31 Aralık 2010 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi gibi alacakları kapsamaktadır. Kanun ile sağlanmış olan kolaylıklardan yararlanmak isteyen mükellefler, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun Genel Tebliği ekinde yer alan bildirim, form ya da dilekçeleri kullanarak ilgili vergi dairesine başvurabilecekleri gibi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde (www. gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden elektronik ortamda pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameleri verebilecek, matrah ve vergi artırımı ile stoklara ilişkin başvurularını yapabileceklerdir.” dedi.
AGİD Başkanı Ahmet Coşkun da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek hizmet çıtasını her geçen gün artırdıklarını söyledi. Yerelde de iş yapılsa global pazarı iyi tanımak gerektiğinin altını çizen Coşkun, “Uluslararası programlara çok önem veriyoruz. Her ay bir ülkeye iş gezisi düzenliyoruz. Müsait olan işadamlarımız bu gezilere katılmaya çalışsın. İşadamlarımızı yabancı işadamlarıyla biraraya getirerek ufkunu açmasına yardımcı oluyoruz. Yerelde de iş yapsanız global pazarı bilmeniz gerekir.” diye konuştu.
Daha sonra günün anısına, Adana Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy’a Ahmet Coşkun tarafından çini tabak hediye edildi.

(CİHAN)


Güncel