Cari açık, 52 milyar doları buldu

11 Aralık 2013 - 11:05

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 milyar 348 milyon ABD Doları artarak 51 milyar 901 milyon ABD Dolar'a çıktığını; parasal olmayan altın hariç cari işlemler açığının 2 milyar 318 milyon ABD Doları azalarak 42 milyar 220 milyon ABD Doları'na gerilediğini bildirdi.


TCMB, 2013 yılı Ocak-Ekim dönemine ait ödemeler dengesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada bu dönemde cari işlemler açığının artmasında, turizm ve diğer taşımacılık kaynaklı net hizmet gelirlerindeki artışa rağmen, dış ticaret ile gelir dengesi kaynaklı açıklardaki artışların etkili olduğu ifade edildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Açıklamaya göre Ocak-Ekim dönemi dış ticaret açığı 11 milyar 552 milyon ABD Doları artıp 66 milyar 236 milyon ABD Doları'na yükselirken, parasal olmayan altın kalemi hariç dış ticaret açığı 3 milyar 114 milyon ABD Doları azalıp 56 milyar 555 milyon ABD Doları'na geriledi.


10 aylık dönemde turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine nispeten 2 milyar 829 milyon ABD Doları tutarında artarak 25 milyar 41 milyon ABD Doları'na, turizm giderleri de 798 milyon ABD Doları tutarında artarak 4 milyar 83 milyon ABD Doları'na ulaştı.
Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 765 milyon ABD Doları tutarında artarak 7 milyar 931 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

SERMAYE VE FİNANS HESABI

Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine göre 1 milyar 946 milyon ABD Doları azalıp 9 milyar 226 milyon ABD Doları'na geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 1 milyar 337 milyon ABD Doları azalışla 2 milyar 15 milyon ABD Doları oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Ekim ayındaki 641 milyon ABD Doları net alımla birlikte Ocak-Ekim döneminde 315 milyon ABD Doları tutarında net alım gerçekleşti.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı yerleşikler, Ekim ayındaki 243 milyon ABD Doları tutarında net satıma rağmen on aylık dönemde 6 milyar 270 milyon ABD Doları tutarında net alım yapıldı.

Uluslararası sermaye piyasalarında Ekim ayında gerçekleştirilen 1 milyar 250 milyon ABD Doları tutarındaki kira sertifikası ihracıyla birlikte genel hükümet, 10 ayda yurtdışı piyasalardan 2 milyar 947 milyon ABD Doları tutarında net kullanım sağladı.

TAHVİL İHRACATLARI

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla Ekim ayında bankalar 1 milyar 190 milyon ABD doları ve diğer sektörler 500 milyon ABD Doları net borçlanma gerçekleştirdi. Böylece, on aylık dönemde söz konusu sektörler, sırasıyla 6 milyar 952 milyon ABD Doları ve 3 milyar 436 milyon ABD Doları net borçlanma yaptı.

Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, yabancı paradaki 3 milyar 440 milyon ABD doları azalışla birlikte Türk lirasındaki 2 milyar 78 milyon ABD Doları tutarındaki artışın etkisiyle, Ocak-Ekim döneminde 1 milyar 362 milyon ABD Doları azalış kaydederken, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı aynı dönemde 2 milyar 31 milyon ABD Doları azaldı.

Genel hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, yılın on ayında 650 milyon ABD doları net geri ödemede bulundu.
Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın 10 ayına göre 12 milyar 247 milyon ABD Doları artarak 14 milyar 616 milyon ABD Doları oldu. Ekim ayında kısa vadeli kredilerde net geri ödeme, uzun vadeli kredilerde ise net kullanım gerçekleşti.

DİĞER SEKTÖRLERİN KREDİ KULLANIMI

Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın 10 aylık dönemine göre 4 milyar 682 milyon ABD Doları tutarında azalarak 585 milyon ABD Doları oldu. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 10 aylık dönemde gerçekleşen net çıkış 1 milyar 673 milyon ABD Doları'na ulaştı.

Yurtdışı bankaların yurtiçi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 7 milyar 176 milyon ABD Doları arttı. Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, Ekim ayındaki 2 milyar 169 milyon ABD doları artışla birlikte Ocak-Ekim döneminde 11 milyar 532 milyon ABD Doları artış kaydetti.

(CİHAN)


Ekonomi