Cem Ersever, hazırladığı 'andıç'ta ‘JİTEM yasal değil’ demiş

06 Temmuz 2012 - 11:51

İSTANBUL - Jandarma Genel Komutanlığı’nın inisiyatifiyle kurulan Jandarma istihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Birimi (JİTEM)'nin kilit isimlerinden biri olan Jandarma Kıdemli Binbaşı Cem Ersever’in, 1990 yılında JİTEM ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı’nın emriyle andıç hazırladığı ortaya çıktı. Cihan Haber Ajansı (CİHAN)’nın ulaştığı gizli ibareli belgeye göre Cem Ersever, JİTEM’in yasal olmadığını belirterek, birimin yasal statüye girmesini istemiş.

Cem Ersever imzalı 'Andıç' başlıklı raporun ekinde, 'Öngörülen JİTEM Teşkilat Şeması' ve 'JİTEM İl Kadro Çizelgesi' isimli iki evrak bulunuyor. Belgede, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nın ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 24 Kasım 1988 gün ve 1160-8-88/PL.Ş.(638) sayılı teklifi ile 23 Mart 1989 tarihli onayı ile önce 'deneme' mahiyetinde, daha sonra JİTEM adı altında 29 Mayıs 1990 tarihine kadar istihbarat faaliyetlerine devam ettiğini anlatıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, JİTEM BÜNYESİNDE 6 İSTİHBARAT TİMİ KURMUŞ

Ersever, 'Andıç' başlıklı raporunda, JİTEM’in doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı’nın 29 Mayıs 1990 gün ve HRK.:0963-17-90/TSK.S.(189) sayılı İstihbarat Gruplar Komutanlığı’nın Reorganizesi emriyle kurulduğunu belirtiyor. Cem Ersever, JİTEM’in önce yürütülen faaliyetlerini de ‘Öncesi’ başlığı altında kaleme almış. JİTEM’den öncesinin deneme mahiyetinde çalıştığını söyleyen Ersever’in raporundaki ilgili bölüm şöyle: “Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na bağlı olarak teşkil edilen Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı kuruluşu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet göstermiş, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 23 Mart 1989 tarihindeki emri ile İstihbarat timlerinin sayısı 6’ya çıkarılmıştır. Bu dönemde görev geçici görevli 1 nci bölgede atamalı personel tarafından sürdürülmüştür. 13 Ekim 1988 tarihinde J. Asayiş Komutanlığı’nın emrine verilen Jandarma İstihbarat Grup komutanlığı J. Genel Komutanlığı’nın 24 Kasım 1988 tarihinde verdiği teklif sonucu ‘deneme’ mahiyetinde Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) adı altında J. Genel Komutanlığı’nın 29 Mayıs 1990 tarihindeki emrine kadar görev yapmıştır. Halen Jandarma istihbarat Gruplar Komutanlığı adı altında kuruluşundaki 3 grup komutanlığı ile görev yapmaktadır.”

ERSEVER: JİTEM, İHTİYAÇTAN DOĞDU

Jandarma Kıdemli Binbaşı Cem Ersever’in kaleme aldığı raporun en ilginç yanı ise 'İnceleme' başlıklı bölüm. Ersever raporunda JİTEM elemanlarının eğitimden yoksun olduğunu vurgularken, JİTEM’in diğer istihbarat kuruluşlarının yanında klasik ve ilave bir teşkilat durumuna geldiğini itiraf ediyor. Cem Ersever’in ‘İnceleme’ başlığı ile kaleme aldığı raporun ilgili bölümü şöyle: “Zaman içerisinde büyüyen ve müstakil konumunu sürdüren bu teşkilat, müstakil olmanın getirdiği birtakım zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında giderek artan oranda güçlüklerle karşılaşmıştır. Anılan istihbarat teşkilatının yasal bir statüye kavuşturulmamış olması da gerek görev etkinliğini gerekse jandarma teşkilatı içindeki konumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Göreve atanmış mevcut personelin, çoğunlukla belirtilen vasıflara uygun olmadığı; ayrıca mevcut durumlarını geliştirici herhangi bir eğitimden geçirilmedikleri sabittir. Mevcut yapı ve yaşanan olumsuzluklar, henüz kurulmuş bulunan bu teşkilatı, zaten mevcut olan diğer kuruluşların istihbarat unsurlarının yanında, klasik ve ilave bir teşkilat durumuna getirmiştir. Oysa bu teşkilat bir ihtiyaçtan doğmuştur. Jandarma teşkilatının iç güvenlik faaliyetlerindeki etkinliğini sağlayacak, daha iyi görebilen, işitebilen, hissedebilen birimlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da karşılanmak durumundadır. Buna mukabil, jandarma teşkilatının ihtiyacından doğan bu ünitenin, sağlam temellere oturtmak ve yaşamasını sağlamak gerekmektedir.”

CEM ERSEVER’İN JİTEM TEŞKİLAT ŞEMASI

Cem Ersever raporunda nasıl bir JİTEM olması gerektiğini de JİTEM Teşkilat Şeması’nda anlatıyor. Ersever, İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde reorganize edilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na bağlı olarak yeniden JİTEM unsurlarının oluşmasını istiyor. Ersever’in raporunda öngördüğü JİTEM teşkilat şeması şöyle: Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığı bünyesinde bir komutanlık karargahı. Tüm elektronik sistemlerle teçhiz edilmiş ve iller bazında Jitem Birlik Komutanlıklarıyla data bağlantılı hale getirilmiş; zorunlu hallerde manuel çalışmaya imkan verebilen bir ‘istihbarat ve değerlendirme merkezi.’ İhtiyaç nispetinde ‘merkezi istihbarat ve operasyon timleri.’ Bu timler belli alanlarda uzmanlaşmış personelden teşkil edilecek ve üst düzeyde eğitilecek.

'JİTEM, İL JANDARMA KOMUTANLIKLARINA BAĞLANMALI'

Raporun sonuç ve talepler bölümünde ise Cem Ersever, Jandarma Genel Komutanlığı’nın mutlaka istihbarat teşkilatına ihtiyacı olduğunu belirtirken, bu kapsamda JİTEM’in yasal statüye kavuşmasını istiyor. Ersever’in raporundaki sonuç ve talepler bölümü ise şöyle sıralanıyor: “Jandarma Genel Komutanlığı’nın bir istihbarat teşkilatına mutlak ihtiyacı olduğu, bu ihtiyaçtan kaynaklanan ve teşkil edilen mevcut J. İstihbarat Teşkilatı’nın ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı, yetersizliğin giderilmesi için, JİTEM’in teşkilat şemasına uygun olarak reorganize edilmesi. Teşkilat şemasında belirtilen reorganize edilmiş JİTEM Birliği şeklinde ve il jandarma komutanlıklarının emir ve kuruluşuna alınması. JİTEM birliklerinde görev alacak personel ile bu birliğin kurs, özel eğitim, araç, gereç vs. ihtiyaçlarının, merkez teşkilatı J. İsth. Grup Komutanlığınca seçilmesi, planlanması ve tedarikinin sağlanması. 2303 Sayılı J. Teşkilat Görev Yetki ve Sorumluluk Kanunu ile 1412 Sayılı CMUK’larında gerekli değişikliklerin yapılması. JİTEM Teşkilatının işleyişine münhasır bir yönergenin tecrübeli JİTEM personeli marifeti ile düzenlettirilerek yayımlanmasının uygun olacağı...

ÖLMESEYDİ FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİ AÇIKLAYACAKTI

JİTEM’in kilit isimlerinden biri olan J. Kıdemli Binbaşı Cem Ersever 1990'lı yıllarda JİTEM Bölge Komutanı olarak PKK'ya karşı mücadele vermişti. Daha sonra JİTEM'den ayrılmış ve 'Gerçekler Türk milletinden gizleniyor' diyerek o gün içinde olduğu yapıyla ters düştüğünü ifade etmişti. Ersever, faili meçhul cinayetler ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağını söyledikten sonra 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış kafasına iki el ateş edilmiş şekilde, Ankara'nın Elmadağ ilçesi çıkışında cesedi bulunmuştu.

(CİHAN)


Politika