Danıştay’dan 4C’lilere iş vizesi

02 Ekim 2013 - 13:49

ANKARA - Danıştay, Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine 4C’lilerin başka bir işte çalışmasını engelleyen düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 12. Dairesi, 657 sayılı yasanın 4C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personele ilişkin Sağlık Bakanlığı hizmet sözleşmesinin bazı maddeleri ile Bakanlar Kurulu kararlarının bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucunda Danıştay, hizmet sözleşmesinde ve Bakanlar Kurulu kararında yer alan 'İstihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir işte çalışmamayı, … kabul eder' hükmünün ‘asli ve sürekli kamu hizmeti görmedikleri, kamu gücünün kullanımına sınırlı şekilde katıldıkları, memurlar gibi mali güvenceye sahip olmadıkları’ gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

"HASTALIK İZNİ 30 GÜNLE SINIRLANDIRILAMAYACAK"

Danıştay 12. Dairesi ise hastalık iznini düzenleyen ve hizmet sözleşmesi ile Bakanlar Kurulu kararında yer alan 'yılda 30 günü geçmemek üzere' ibaresini, hastalık halinin insan iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldıran bir durum olması nedeniyle 30 günle sınırlandırılamayacağına hükmetti, bu ibarenin de yürütmesinine de 'dur' dedi. Mahkeme, evlilik, doğum, ölüm gibi sebeplerden dolayı verilen iznin 3 gün ile sınırlandırılmasının yürütmesini de durdurdu.

DOĞUM YAPAN ANNEYE GÜNDE 1,5 SAAT SÜT İZNİ AZ BULUNDU

Süt iznini kapsayan ve hizmet sözleşmesinde 'Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir' ibaresi ile yer alan hükmün yürütmesi ise 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 11 maddesinin 4. fıkrasında 'Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir' hükmü gerekçe gösterilerek durduruldu.

MEMİŞ: VERİLEN KARAR SEVİNDİRİCİ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Danıştay’ın verdiği bu kararların 4C’liler adına sevindirici olduğunu belirtti. 4C’li personel ile diğer memurlar arasındaki farkın bu kararla bir nebze de olsa kapandığını dile getiren Memiş, hükümetin 4C’li çalışanların sesine kulak vererek döner sermayeden faydalandırılması ve kadroya alınması için gerekli düzenlemeleri artık yapması gerektiğini söyledi.

(CİHAN)


Güncel