Deprem Danışma Kurulu, depremle ilgili etik kuralları belirledi

31 Mayıs 2012 - 15:38

ANKARA - Deprem Danışma Kurulu toplantısında 'Deprem Kestirimi ve Tahmininde Etik Kurallar' belirlendi. Hazırlanan etik kurallar çerçevesinde, bilim insanları ve araştırıcıların deprem kestirimleri hakkında medya kanalıyla topluma rastgele bilgi vermemesi ve yanlış kestirimde bulunması halinde bunun neden olabileceği sorunları ve kişisel sorumluluklarını mutlaka dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Dr. Fuat Oktay, Deprem Danışma Kurulu (DDK) 2012 yılı 1. toplantısının yapıldığını, toplantıda 'Deprem Kestirimi ve Tahmininde Etik Kurallar' ele alındığını bildirdi. Deprem Danışma Kurulu’nda belirlenen 'Deprem Kestirimi ve Tahmininde Etik Kurallar şu şekilde sıralandı:

1. Deprem tahminleri üzerinde çalışan bilim insanları ve araştırıcıların temel ilkesi dürüstlük olmalıdır. Bilim insanları topluma, kamu yetkililerine, meslektaşlarına ve medyaya karşı sorumluluklarının bilincinde olarak tarafsız davranmalı ve sahip oldukları bilgilerle bu bilgilerin içerdiği belirsizlikleri açıklıkla ifade etmelidir.

2. Bir bilim insanı ve araştırıcı, yürüttüğü bir araştırma projesi sonucunda depremleri kestirebilme noktasına yaklaşmışsa, aşağıdaki işlemleri özenle yerine getirmelidir.

a. Depremleri kestirebilme sonucunu doğuran bilimsel veri ve yöntemlerin geçerliliğini mutlaka diğer bilim insanları ile tartışarak doğrulamalı ve yaptığı doğru kestirimlerin yanında yanlış kestirimlerini de ortaya koymalıdır.

b. Bünyesinde çalıştığı veya bağlı bulunduğu bilim kuruluşunun sorumluları veya yöneticilerini bilgilendirmeli ve yapacağı yeni çalışmalar ve izleyeceği yol hakkında onların da görüş ve önerilerini almalıdır.

c. Bilim insanları ve araştırıcılar yaptıkları deprem kestirimlerini öncelikle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek, uyguladığı yol ve yöntemlerini açıklamakla yükümlüdür.

d. Bilim insanları ve araştırıcılar deprem kestirimleri hakkında medya kanalıyla topluma rastgele bilgi vermemeli ve yanlış kestirimde bulunması halinde, bunun neden olabileceği sorunları ve kişisel sorumluluklarını mutlaka dikkate almalıdır.

e. AFAD tarafından görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş bilim insanları ise yetkililerce uygun görülen yol ve kanalları kullanarak toplumu bilgilendirmelidir.

(CİHAN)


Güncel