Deprem riski yüksek 10 ilde öğrenciler afetleri 'Japon tecrübesiyle' öğrenecek

11 Temmuz 2013 - 10:50

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında yapılan işbirliği kapsamında; aralarında İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Düzce’nin de bulunduğu 10 ilde okullarda afet eğitimi verilecek. Afetin zararlarının en aza indirilmesi, afetlere hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ‘Okul Temelli Afet Eğitimi Projesi’ kapsamında ders müfredatı güncellendi. Japonya’da afet eğitimi alan formatör öğretmenler, ekim ayından itibaren afet riski taşıyan 10 ildeki öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim verecek.

MEB ile JICA arasında yapılan işbirliği kapsamında 10 ilde öğrencilere afet eğitimi verilecek. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde bulunan İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Bolu ve Düzce valiliklerine ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi’ başlıklı bir yazı gönderdi. MEB ile JICA arasında, 18 Ekim 2010 tarihinde imzalanan mutabakat tutanağı uyarınca, okullarda ‘Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi'ne başlandığı belirtilen yazıda, “Çalışmalar, pilot olarak belirlenen Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri ve bu illerden seçilen 80 ilköğretim okulunda sürdürülmekte.” denildi.

İlk ve ortaöğretim düzeyinde afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan projenin 2011 Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlandığı kaydedilen yazıda, günümüze kadar yapılması gereken çalışmaların, paydaş ve destekçi kurum ve kuruluşların katkılarıyla önemli ölçüde tamamlandığı vurgulandı.

15 OKUL TEMSİLCİSİ UYGULAMALARI YERİNDE GÖRMEK İÇİN JAPONYA’YA GÖNDERİLDİ

Çalışmalar kapsamında, Türkiye'de ve Japonya'da ilköğretim kurumlarında okutulan derslere ilişkin müfredatlar karşılaştırmalı olarak incelendi. İlköğretim kurumlarının müfredatında yapılması gereken düzenlemelere yönelik öneriler rapor olarak hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunuldu. Aynı paralelde ders kitap, araç, gereç ve materyalleri hazırlandı.

Pilot okullardan seçilen bir yönetici, iki öğretmen, il milli eğitim müdürlüklerinden bir il eğitim denetmeni ve bir sivil savunma uzmanı olmak üzere toplam 260 personele afet ve acil durum eğitimine yönelik formatörlük eğitimi verildi. Formatörler ve ilgili alan uzmanlarından yararlanılarak, afet ve acil durum eğitimlerinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarında kullanılmak üzere dört bölümden oluşan eğitici el kitabı (kaynak kitap) hazırlandı. Japonya'da yürütülen afet eğitimine ilişkin uygulamaları yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek üzere, 14-29 Ocak 2013 tarihlerinde Formatör öğretmenlerin güçlendirilmesi bağlamında pilot okullar arasında proje yarışması düzenlendi. Yarışmada iller itibariyle en çok beğeni alan 15 okul temsilcisi Japonya'ya gönderildi.

EKİM AYINDAN İTİBAREN 10 İLDE AFET EĞİTİMLERİNE BAŞLANACAK

Altyapı çalışmaları tamamlanan proje kapsamında, pilot okulların ve bu okullar çevresindeki diğer okullardan başlayarak il genelindeki tüm okullarda proje uygulamalarının yaygınlaştırılması sürecine 2013 ekim ayı itibariyle başlanacak. Afet eğitimine yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde danışma ve yönlendirme işlevi görmek üzere illerde ilgili birim amirleri veya temsilcilerinden Afet Eğitimi Danışma Kurulu oluşturulacak. Japonya'nın afet ile ilgili yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen ekip, 10 okulda görevli öğretmenlere bu ülkedeki tecrübelerini anlatacak. Japonya gezisinde elde edilen tecrübeler ve materyaller, hazırlanacak sunumlarla öğretmenlere verilecek.

Afet eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyet planı hazırlanacak. Eğitim faaliyetlerinin eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilememesine çalışılacak. Yaygınlaştırma kapsamında alınan her okuldan bir yönetici ve bir öğretmen ‘Okul Afet Eğitim Sorumlusu’ olarak belirlenecek. Bu yönetici ve öğretmenlere afet eğitimi verilecek. Eğitim alan yönetici ve öğretmenler, görevli oldukları okulda afet eğitimi ve afet yönetimine yönelik eğitimleri yürütecek. Eğitimler, bakanlıkça belirlenen eğitim programları çerçevesinde yürütülecek. Eğiticilerin desteklenmesi ve faaliyetin amacına uygun olarak tüm illerde birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi amacıyla hazırlanan eğitici sunum ve el kitapları tüm illere gönderilecek. Afetlerle ilgili tatbikatlarda ve eğitim süreçlerinde AFAD, belediye ve üniversite gibi yerel birimlerin personel ve donanım imkanlarından yararlanılacak. Yürütülen çalışmalar, ülke genelinde afet eğitiminin yaygınlaştırılmasına temel oluşturacak. 10 ilde gerçekleştirilecek eğitimler ile ilgili hazırlanacak raporlar doğrultusunda afet eğitiminin 2014-2015 yılından itibaren 81 ile yaygınlaştırılması planlanıyor.


(CİHAN)


Güncel