Dış ticaret organizasyonları Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacak

01 Aralık 2012 - 07:30

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan Başbakanlık genelgesinde yabancı ülkelerden Türkiye’ye, Türkiye’den yurt dışına gerçekleştirilecek her türlü ziyaret ve benzeri organizasyonun Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacağı ifade edildi.

Başbakanlık, “Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu” konulu bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre artık dış ticaretle ilgili ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş adamı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacak.

“Dünya ticareti; ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, uluslararası ticarette pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin özellikleri ve Türkiye’nin 2023 vizyonu, ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.” denilen genelgede; ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde mal ve hizmet sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat zincirine ilişkin politikaların bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir kurumsal yapıya duyulan ihtiyac duyulduğu, 637 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu yönetmek ve yürütülmesini temin etmek görevinin Ekonomi Bakanlığı’na verildiği ifade ediliyor.

Genelgede koordinasyonun bakanlığa verilmesinden hedeflenen amacın ise organizasyonların uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi; kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi olduğu belirtiliyor.

Söz konusu organizasyonları gerçekleştirmek isteyen ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkarlar odaları, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile bunların üst kuruluşları bundan böyle program gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verecek, gerektiğinde ise programlar bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

(CİHAN)


Güncel