Emekli olduktan sonra çalışanların sigorta borçları için yeni imkan tanındı

26 Mart 2013 - 14:05

DİYARBAKIR - Emekli olduktan sonra iş yeri açan, vergi mükellefi olan veya şirket ortaklığından dolayı ticari kaydı bulunan SSK ve Emekli Sandığı'na bağlı kişilerin sosyal güvenlik destek primleri yapılandırıldı.

Diyarbakır Sosyal Güvenlik Müdür Vekili Mehmet Delil, emekli olduktan sonra ticaretle uğraşanların kanuna göre destek primi ödemesi gerektiğini hatırlatarak, çeşitli nedenlerden dolayı bu primi ödeyemeyenlere yeni imkan tanındığını söyledi. Delil, bu durumdaki vatandaşların, 31 Mayıs tarihine kadar bağlı oldukları sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurarak borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi.

Diyarbakır'daki basın mensuplarıyla bir araya gelen Delil, '6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu kapsamda, sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan geçici 46'ncı madde eklenmiştir. 'Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması (gerçek ve basit usulde vergi mükellefiyeti kaydı bulunanlar ve şirket ortakları) nedeniyle ilgili mevzuatına sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri ..' ifadesine yer verildiğinden, sadece sosyal güvenlik destek prim borçları yapılandırma kapsamında bulunmaktadır." dedi.

Değişiklik hakkında bilgi veren Delil, ilgili mevzuata göre, sosyal güvenlik destek prim borcu bulunanların, 01.10.2008 öncesi ve sonrası döneme ilişkin borçlarından dolayı sosyal güvenlik müdürlüklerine müracaat etmeleri ve gerekli şartları yerine getirmeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını, bunun yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları ile güncellenerek, peşin veya taksitle ödeme yollarından birinin tercih edilmesi yoluyla tahsil edileceğini ifade etti. Delil, şöyle dedi: "Vatandaşlar, yapılandırılan borçlarını ikişer aylık ödeme periyodu ile azami 18 aya kadar taksite bölebilecek. Değişikliğe göre, borçların yapılandırılması 2 aşamalı olacak. 1 Ekim 2008 öncesi oluşan borç ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki borçlar şeklinde."


(CİHAN)


Ekonomi