Emniyet: Türkiye-Rusya vize muafiyeti 30 gün süreli

17 Nisan 2011 - 13:26

ANKARA - Türkiye ile Rusya arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yapacakları her girişte 30 güne kadar ikamet süreli seyahatleri veya transit geçişleri vizeden muaf olacağı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının uygulanmasına ilişkin bir duyuru yayınladı.
Duyuruda, 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan, 21 Haziran 2010 tarih ve 2010/610 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla onaylanarak 27 Temmuz 2010 tarih ve 27654 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma'nın, 16 Nisan 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği açıklandı.
Vize anlaşmasının uygulanmasına ilişkin hususların anlatıldığı duyuruda, iki ülkenin kendi vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yapacakları her girişte 30 güne kadar ikamet süreli seyahatleri veya transit geçişleri vizeden muaf olacağı ifade edildi. Son 180 gün içerisindeki toplam ikamet (kalış) süresi (vize muafiyet anlaşmasının ön gördüğü toplam kalış süresi) 90 günü aşmayacağının belirtildiği duyuruda, "Örneğin, vize muafiyeti ile giriş yapan Rusya Federasyonu vatandaşları 6 ay içerisinde 3 kez 30 gün sürelerle giriş ve çıkış yaparak toplam 90 gün ülkemizde kalabilecektir. Her iki ülkenin akredite diplomatik veya konsüler temsilciliklere atanan geçerli hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşları, görevleri süresince birbirlerinin ülkelerine giriş-çıkışları ve transit geçişleri vizeden muaftır. Vize muafiyeti düzenlemesi, bu şahısların geçerli hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili aile fertlerini de kapsamaktadır." denildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA İKAMET SÜRESİ UZATILABİLECEK
Her iki ülkenin vatandaşları, olağanüstü durumlarda (hastalık, doğal afet vb.) Vize Anlaşmasında öngörülen vize muafiyeti süresi içerisinde diğer taraf devletin ülkesinden çıkabilecek durumda değillerse ve bu durumu kanıtlayan belge veya diğer güvenilir kanıtlara sahiplerse, tabiiyetinde oldukları ya da daimi ikametgahlarının bulunduğu ülkeye geri dönüşlerini mümkün kılacak şekilde ikamet süresini uzatmak üzere bulundukları ülkenin yetkili makamlarına başvurabilecekler.
Her iki ülke vatandaşlarının çalışma, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma, montaj-bakım-onarım ve 30 günü aşan ikamet süreli diğer sebeplerle seyahatleri akit tarafların diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinden alınacak 'özel meşruhatlı vize' uygulamasına tabi olacak.
Vize anlaşmasında öngörülen vize muafiyeti düzenlemelerine ilaveten 180 gün zarfında 90 günü aşmamak ve 30 günden fazla kalmamak şartıyla, 'Yük ve yolcu taşımacılığı yapan profesyonel sürücüler ve yardımcıları, uluslararası sefer yapan tren, lokomotif ve uçak mürettebatı; temaslarda bulunacak veya fuarlara katılacak geçerli pasaport hamili iki ülke iş adamları; kongre, seminer, konferans ve toplantı gibi uluslararası etkinliklere, ikili veya uluslararası çerçevede düzenlenen kültürel etkinliklere katılacak geçerli pasaport hamili iki ülke vatandaşları' vizeden muaf olacak.

SAKINCALI KİŞİLERİN TAHKİKİ DEVAM EDECEK
Umuma mahsus pasaport hamili Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde, önceki uygulama çerçevesinde, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 8. maddesine göre, sakıncalı kişilerden ve geçim koşulu şartlarına sahip olup olmadıklarının tahkikinin yapılmasına devam edilecek.
Vize muafiyeti uygulamasının başladığı tarihten önce dış temsilciliklerden alınan iş ve ticaret gibi uzun süreli müteaddit veya tek girişli vizelerle hudut kapılarına gelen Rusya Federasyonu hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili yabancılara, talepleri halinde mevcut vizelerine göre işlem yapılabilecek.
Vize muafiyeti uygulamasının başladığı 16 Nisan 2011 tarihinden önce hudut kapılarında almış oldukları 60 güne kadar ikamet süreli turistik amaçlı müteaddit girişli bandrol vizeyle giren Rusya Federasyonu umuma mahsus pasaport hamilleri 60 gün süreyle kalabilecek ve bu süre 180/90 kuralının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.
Türk vatandaşlarının vize muafiyeti kapsamında bulunan geçerli belgeleri; "hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar, gemi adamı cüzdanı (mürettebat listesi veya onaylı bir örneği ibraz edilmesi kaydıyla), seyahat belgesi ve geçici pasaport" olacak.
Rusya Federasyonu vatandaşlarının vize muafiyeti kapsamında bulunan geçerli belgeleri ise "hizmet, Rusya Federasyonu ülkesi dışında vatandaşlarının kimliklerinin ispatına yarayan Rusya Federasyonu vatandaşı pasaportu (umuma mahsus pasaport), gemi adamı pasaportu (gemi adamı kimlik kartı/mürettebat listesi veya onaylı bir örneği ibraz edilmesi kaydıyla) ve Rusya Federasyonu’na giriş (dönüş) belgesi" olacak. Gemi adamı pasaportunun milliyeti bölümünde 'Rusya Federasyonu' vatandaşı yazması kaydıyla geçerli olacak.

İKAMET İZNİ UYGULAMASI
Vize muafiyeti uygulaması 16 Nisan 2011 tarihinden sonra Türkiye'ye 30 gün süreli vize muafiyetinden yararlanarak giriş-çıkış yapacak Rusya Federasyonu vatandaşları için geçerli olacak. 180/90 kuralının hesaplanması vize muafiyeti ile kalınan süre ve anılan tarih esas alınarak yapılacak.
İkamet izni uygulaması ise şöyle olacak: 16 Nisan 2011 tarihinden önceki uygulamaya göre; 60 gün ikamet süreli bandrol vize ile Türkiye'ye giriş yapan Rusya Federasyonu vatandaşları, yılda bir kez olmak kaydıyla turizm ve iş görüşmesi amaçlı 3 ay geçerli ikamet izni alabilmekte, uzun süreli kalmak isteyenlerin ise dış temsilciliklerden amacına uygun "uzun süreli ikamet, aile birleşimi, çalışma, ilmi araştırma, staj" gibi özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri gerekiyordu.
Bu çerçevede, uygulamanın başladığı 16.04.2011 tarihinden sonra Türkiye'ye 30 gün süreli vize muafiyetiyle gelen Rusya Federasyonu vatandaşları için de yukarıda belirtilen mevcut ikamet izni uygulamasında bir değişikliğe gidilmeyecek.
Ancak Rusya Federasyonu makamlarınca, vize muafiyeti ile Rusya’ya seyahat eden Türk vatandaşlara yönelik ikamet izni uygulamasının Dışişleri Bakanlığı'nca teyit edilmesini müteakip, karşılıklılık esası gereğince Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik ikamet izni uygulamasının daraltılması veya genişletilmesi cihetine gidilebilecek.
5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasına ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Türkiye'ye giren yabancıların vize muafiyet süresi veya hamili oldukları vize etiketindeki ikamet süresi yeterli olması kaydıyla 90 güne kadar ikamet tezkeresi almadan kalınabiliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLMELİ
Rusya Federasyonu vatandaşlarının da şu hususlara dikkat etmesi istendi: "30 günlük vize muafiyetinden yararlanarak giriş yapmışlarsa bu süre bitmeden önce; amacına uygun uzun süreli vize hamili olanlardan eğitim, öğrenim, staj, çalışma, ilmi araştırma, tur operatörü temsilcisi gibi iş tutmak üzere gelenlerin 30 gün içerisinde; diğer amaçlarla turizm, ticaret, iş görüşmesi, ziyaret gibi vizelerle gelenlerin, vize süresi yeterli ise en geç 90 gün içinde (örneğin vize süresi 45 gün ise bu süre bitmeden) bulundukları ildeki emniyet makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi almaları gerekiyor.
İkamet izni başvurularında genel olarak; geçerli pasaport, almışsa amacına uygun vize, beyanname formu, 4 adet fotoğraf, Türkiye’de kalacağı süre içerisinde geçimini temin edecek maddi imkanı olduğunu gösterir belge ve kalış amacını destekleyici belgeler talep ediliyor.
Rusya Federasyonu'na seyahat edecek vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için Dışişleri Bakanlığının 'www.mfa.gov.tr' adresindeki internet web sayfasında yayımlanan duyuları takip etmeleri gerekiyor.

(CİHAN)


Güncel