Enerji Bir-Sen: Ölçü ayar memuru sayısı yetersiz

15 Aralık 2013 - 11:58

ANKARA - Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde görev yapan ölçü ayar memuru sayısının yetersiz olduğunu, en az 500 memur daha alınması gerektiğini belirtti.

Hacı Bayram Tonbul, konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlığın ‘memurlar iş yapmıyor’ dediği kurumda, personel yetersizliğinden dolayı bazı illerde ölçü ve ayar denetimlerinin zamanında yapılamadığını söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarının her yıl yüzlerce yeni personel alımı yaparak çalışan memur sayısını artırdığını belirten Tonbul, söz konusu kurumların, her ne hikmetse istihdam ettikleri bu memurları çalıştıramadıklarından dert yandığını dile getirdi.

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yine bu kurumların kendileri tarafından yapılması gereken denetim ve kontrol işlerini diğer kurumlar aracılığıyla veya taşeron firmalar eliyle yaptırmak suretiyle kurumlarını verimsizleştirerek pasif hale getirdiğire işaret etti. Tonbul, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen ölçü ayar memurlarının illerde denetim ve kontrol işlerini yürüttüğünü ifade etti. Tonbul, ''Halkın doğru alışveriş yapmasını sağlayan ölçü ayar aletlerinin kontrolünün zamanında ve doğru bir şekilde yapılamamasının vebali yeterli personel atamayan idarecilerdedir.'' dedi.

“500 ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU ALINMASI GEREKİYOR”

Bakanlık ve taşra teşkilatında toplamda 250 civarı ölçü-ayar memuru olduğunu kaydeden Tonbul, kuruma en az 500 ölçü ayar memuru alınması gerektiğini söyledi. İllerdeki ‘ölçü ayar memuru’nun yetersizliğinden dolayı bu yılki işlerin yetiştirilemediğine vurgu yapan Tonbul, iş yükünün azaltılması ve işlerin hızlanması için bakanlığın bir an önce bu kadroya alım yapması gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Tonbul, şöyle dedi: ''Taşrada çalışan personel, eleman yetersizliğinden dolayı birçok sorunla karşılaşmakta ve kimi zaman resmi tatillerde dahi çalışmak zorunda kalmaktadır. Bazı il müdürlüklerinde sadece bir adet ölçü ayar memuru kadrosunun olması sebebiyle izne çıkan memura, yerine bakacak kimse bulunmamaktadır. Bu da işlerin yığılmasına neden olmaktadır. En azından bu kadronun yedeğinin olması personel azlığı ve izinlerden dolayı oluşan iş birikimini azaltacaktır.''

ÖLÇÜ VE AYARLA KANUNU

“Kanunun amacı; milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamaktır. Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilimölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu kanun hükümlerine göre yapılır. Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın teklifi üzerine bu maddede yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü aleti bu kanun kapsamına alabilir.”(CİHAN)


Ekonomi