Erasmus ve Gülen Sempozyumu kitaplaştırıldı

15 Ekim 2009 - 13:05

Diyalog Akademisi ve Erasmus Evi işbirliği ile geçen yıl ekim ayında Rotterdam'da düzenlenen "Erasmus ve Gülen: Barış ve Diyalog için İlham Kaynakları" başlıklı sempozyumda sunulan tebliğler kitaplaştırıldı. Hollanda eski Başbakanı Dries van Agt, sempozyumda açılış konuşmasını yapmıştı. Van Agt, kitabın arka kapağındaki yazısında, bu iki düşünürün aralarındaki aşikar farklılıklara rağmen, nasıl bir fikri yakınlık içinde olduklarına da dikkat çekiyor.

BU KİTAPTA YER ALAN MAKALELER YOL GÖSTERİCİ BİRER FENER VAZİFESİ GÖRECEKTİR.

Dries van Agt, kitap için hazırladığı tanıtım yazısında şunlara değindi: "Geçen yıl Diyalog Akademisi ve Erasmus Evi'nin girişimiyle, "Erasmus ve Gülen: Barış ve Diyalog için İlham Kaynakları" başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Bu iki mümtaz düşünür arasında 500 yıllık bir zaman dilimi var, bu süre içinde dünya, akıl almaz bir biçimde değişti. Bu cesur teşebbüs başarıyla sonuçlandı. Her iki mütefekkirin düşünce dünyalarıyla alakalı araştırmalar, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Sempozyumda ele alınan ve bu kitaba eklenen derin analizler, birçok yönden önemli bir değer taşımaktadır. Kitaptaki tespitler; barış, saygıdan kaynaklanan hoşgörü ve benzeri değerlerin teşkilinde rol oynayan eğitim gibi ideallerin, her zaman ve her mekanda geçerli olduğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca bu tespitler, aralarındaki aşikar farklılıklara rağmen, Batı Avrupalı Hıristiyan Hümanist düşünür Erasmus ile kendisinden asırlar sonra Türkiye'de dünyaya gelen İslam alimi Gülen arasında nasıl bir fikri yakınlık olduğuna da dikkat çekmektedir. Bunalımdaki çok kültürlü toplumumuz adına endişe duyan herkes için bu kitaptaki makaleler, yol gösterici birer fener vazifesi yapacaktır." Hollanda'da 1977-1982 yılları arasında Başbakanlık yapan Dries van Agt, yaklaşık bir yıl kadar önce düzenlenen sempozyumdaki açılış konuşmasında Fethullah Gülen'in düşünceleri ve icraatları ile evrensel bir temsilde bulunduğuna dikkat çekmişti. 1465 ile 1536 yılları arasında yaşayan, Kuzey Avrupa rönesansının önemli düşünürü Rotterdamlı Erasmus'un fikirlerinin hep insan odaklı olduğunu söyleyen Agt, Fethullah Gülen'in fikirlerinin de Batı dünyası için büyük önem arz ettiğine dikkat çekmişti. Van Agt, "Çünkü Gülen, insan eksenli çalışmalara çok önem veriyor. Savaşlara karşı olduğunu eserlerinde görüyoruz." şeklinde düşüncelerini ifade etmişti. Hollanda'nın önde gelen yayınevlerinden Damon tarafından basılan kitaba, Dr. Henri Krop, Dr. Pim Valkenberg, Dr. Gürkan Çelik, Dr. Leo Molenaar, filozof Liesbeth Levy ve Iris Creemers katkıda bulundu. Bu güzide çalışmada Fethullah Gülen ile Desiderius Erasmus'un fikirleri, kıyaslamalı olarak, akıcı bir üslupla sunuluyor. Son bölümde Erasmus ve Fethullah Gülen'in bir bibliyografisi bulunuyor.


(CİHAN)


Dünya