Gazeteciler Cemiyeti‘den 'hakaret suç olmaktan çıkartılsın' talebi

11 Ekim 2013 - 15:14

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), hakaretin suç olmaktan çıkarılmasını talep etti. Cemiyet, bu talebine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını dayanak yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, hakaret suçuna uygulanan hapis cezasının adli para cezasına çevrileceği haberlerini yorumladı. Hakaretin suç olmaktan çıkarılması önerisinde bulunan kurul, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"AİHM kararlarında özellikle nefret söylemi veya şiddete çağrı içermeyen yayın ve açıklamaların hapis cezasına konu edilmesi; ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de kendisini kamu denetimine açmış olan siyasetçilerin sıklıkla gazeteciler hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaları ciddi bir sorun oluşturuyor. Çağdaş demokrasilerin çoğunda hakaretin ceza yasalarından çıkartıldığını görüyoruz. Hakaretin var olduğu demokrasilerde ise ceza yasalarındaki hükümler fiilen uygulanmıyor. Türkiye’de özellikle kamu görevlilerine hakareti daha ağır yaptırımlarla cezalandıran hükümler uygulanıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ‘Hakaretin Suç Olmaktan Çıkarılmasına Doğru’ başlıklı ve 2007 tarihli kararında açıkça Türk Ceza Kanunu'nun kamu görevlilerine hakareti daha ağır yaptırımlara bağlayan hükmün kaldırılması gerektiği belirtilmesine rağmen bu hükümlerin sıklıkla uygulanmaya devam etmesi üzücüdür. Bu hükümlerin kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz. Gazetecilerin kamusal tartışmalara katkı sunan görüşleri veya aktarımları sebebiyle suçlu ilan edilmeleri sonucunu doğuran hakaret düzenlemelerinin ceza yasalarından çıkartılması gerekiyor. Demokratikleşme paketi çerçevesinde hakaret suçunda yaptırımın yalnızca adli para cezası olarak düzenlenmesinin planlanmasını olumlu görüyoruz ancak eksik kaldığına kanaat getiriyoruz. Bu adımın hakaretin suç olmaktan tamamen çıkarılmasına yönelik ilk adım olmasını diliyoruz."

(CİHAN)


Güncel