bütün taşıtlar

Cumhurbaşkanı Gül, pazartesi günü Sinop'a geliyor
Ayrıca bütün kurumlar muhtemel bir program dışı ziyarete karşı duyarlı ve hazırlıklı olacaklar, yine muhtemel ani bir ihtiyaca cevap vermek üzere bütün taşıtlar kendi kurumlarında sürücüleriyle birlikte Valilik emrine hazır tutulacaklardır.