bütünde farklılık

Gülen Koleji öğrencileri teknoloji ve tasarım sergisi açtı
Gülen Koleji teknoloji tasarım öğretmeni Cengizhan Kanbur, "Öğrencilerimiz düzey oluşturma, birbirinden bütüne ve bütünde farklılık konularını işlediler. Öğrenciler bu etkinlikte kendilerine ait seçtikleri birimleri istedikleri şekilde bir yüzey üzerinde oluşturdular.