değişikline

Kuraklık çalıştayı yapılacak
Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı’nın iklim değişikline uyum ile olumsuz etkilerinin azaltılması, kullanılacak türler ve yeni teknikler, planlamada ekosistem yaklaşımı, sosyal ekonomik hukuki ve mülkiyet problemleri, sulama, ilgili taraflarla işbirliğinin sağlanması ve
Hukukçular Birliği Vakfı, Anayasa değişikline 'evet' oyu istiyor
Hukukçular Birliği Vakfı, il il dolaşarak ulaşabildiği her insandan Anayasa değişikline 'evet' oyu kullanmasını istiyor. Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya, referandum oylamasında 'hayır' çıkması halinde, bunun Türkiye'nin hayırına olmayacağını, her yerden 'evet' oyu istediklerini
Lordlar Kamarası, sözde Ermeni soykırımına geçit vermedi (Özel)
Kinnock, bu ülkelerdeki girişimlerin, İngiliz hükümetinin Ermeni halkları arasında çözülmesi gereken bir olay olduğu yönündeki resmi görüşünde herhangi bir değişikline neden olmadığı bir kez daha yineledi.
Sözleşmeli personel umutlarını yargıya taşıdı
gereklerine uygun olarak değerlendirdiğine işaret edilen dava dilekçesinde, "Ancak iptali talep edilen madde hükmünde sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikline, Anayasa'ya ve Kanunlara aykırı olarak izin verilmemiştir.