gaye baycık

Taşeronlara devredilen işlerde kazalar artıyor
Dairesi Başkanı Serpil Özgenç'in yaptığı sempozyumda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Gaye Baycık, "Maden iş yerlerinde işverenin iş sağlığı ve güvenliği, yükümlülükleri" konusunda bilgi verdi.