ihsan karataylı

Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok üniversite mezunu patronlar bütçe ayırıyor
Technopolis Ar-Ge ve İnovasyon Uzmanı İhsan Karataylı, Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok üniversite mezunu patronların bütçe ayırdığını söyledi. İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen Küçük ve Orta Boy İşletemeler(KOBİ)'in inovasyon (yenileşim) kapasitesinin geliştirilmesine yönelik kurumlar arası işbirliği
Gaziantep'te KOBİ'lere İnovasyon Eğitimi semineri
Katılımcılara inovasyon fikrinin doğuşu ve günümüzdeki gelişim süreci hakkında bilgi veren İnovasyon Uzmanı İhsan Karataylı, 1950'li yıllarda desteklerin, Batıdaki gelişmiş ülkelerde inovasyona yönelik verilmeye başlandığını söyledi.