tanyolaç dekan

Üniversitelerde kontenjan artışı
Süleyman Tanyolaç dekan olarak atandı. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Senatosu'nun 25.05.2009 tarihli kararı doğrultusunda üniversitenin yeniden yapılandırılması için gerekli yasal düzenlemeye dair Milli Eğitim Bakanlığı'na görüş bildirilmesine karar verildi