Hakem heyeti kararına direnen 4 bankadan tahsilatı icrayla yaptı

20 Kasım 2013 - 09:39

BURSA - Bankaların aldıkları kredi kartı aidatları, kredi dosya masrafı ve hesap işletim ücretleri ilçe kaymakamlıkları bünyesindeki tüketici sorunları hakem heyeti kararıyla geri alınabiliyor. İstanbul’da ikamet eden Hamdi Sipahi, 4 ayrı bankadan kredi kartı aidatı, dosya masrafı ve hesap işletim ücretini hakem heyeti kararıyla aldı. Karara direnerek parayı ödemeyen bankalardan tahsilat icra yoluyla yapıldı.

İstanbul'da, özel bir yazılım firmasında ‘yazılım uzmanı’ olarak çalışan 3 çocuk babası Hamdi Sipahi (35), bankaların kendisinden tahsil ettiği kredi kartı aidat ücretleri, hesap işletim ücretleri ve dosya masrafını almak için harekete geçti. Bugüne kadar işi sebebiyle zoraki ilişki içerisinde olduğu bankalar haksız ve keyfi davranarak çeşitli şekillerde gerek 'Kredi kartı aidatı', 'dosya masrafı' adları altında gerekse vadesiz mevduat hesaplarından 'hesap işletim ücreti' adı altında ücretler tahsil edilmesini hukuksuz bulan Sipahi, öncelikle bankalara bir dilekçe ile kendisinden kesilen paraların iadesini istedi.

Posta yoluyla iadeli taahhütlü yaptığı müracaatlara bankalar elektronik posta yoluyla olumsuz cevap verince Hamdi Sipahi, bankaların "Kesilen tutarları Bankacılık Kanunu’na göre haklı olarak aldık ve bu da yasaldır" cevabı üzerine bu kez konuyu Avukatı Mustafa Akıncı’ya iletti. Sipahi, Avukat Akıncı’nın yönlendirmesiyle 4 ayrı banka hakkında Ataşehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaat etti. Hakem heyeti, 4 ayrı bankanın Hamdi Sipahi’den tahsil ettiği 250 ve 1000 TL'lik dosya masrafını, 293,49 TL’lik kredi kartı aidatını, 185 TL’lik kart aidatını ve 120 TL'lik hesap işletim ücretine ilişkin müracaatı ayrı ayrı karara bağladı. Mevcut yasalara göre, bankaların tüketiciden aldığı kredi kartı aidatı, dosya masrafı ve hesap işletim ücretinin hukuksuz olduğuna hükmeden heyet, paraların Hamdi Sipahi’ye ödenmesine karar verdi.

GERİYE YÖNELİK 10 YILLIK KART AİDAT ÜCRETLERİ İSTENEBİLİR
Karara rağmen ödeme yapmayan bankalar, icra yoluyla Hamdi Sipahi’den tahsil ettikleri paraları iade etti. Bir bankanın kestiği hesap işletim ücretine yönelik kararını da icra yoluyla tahsil edeceğini belirten Hamdi Sipahi, "Hakem heyeti başvurularımı inceledi ve lehime kararlar verdi. Kararları hemen avukatıma gönderdim ve icraya koyduk. Bankalar da haksız kesilen bu paraları iade ettiler. Bu bankalar ile en eskisi 2002 olmak üzere yıllardır çalışmaktaydım. Geriye yönelik 10 yıllık süreçte kesilen tutarları geri aldım" dedi.

Avukat Mustafa Akıncı, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre; kart hamilinin haklarını zedeleyici haksız şart konulamayacağını söyledi. Avukat Akıncı, şunları kaydetti: "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu'nda yer alan ‘her türlü tüketici sözleşmesine haksız şart konulamayacağı’ düzenlemesi karşısında bu bedeller alınabilir. Ayrıca Kredi kartı verilmekle taraflar arasında oluşan sözleşme uyarınca; 10 yıllık genel zaman aşımı içinde kredi kartı yıllık üyelik ücretlerinin geri istenebileceğini de vatandaşlarımız bilmeli. Hamdi Sipahi’nin parasını, hakem heyeti kararına rağmen ödemeyen bankalardan paraları icra yoluyla tahsil ettik."

(CİHAN)


Ekonomi