Halk ekmek satış protokolü imzalandı

16 Ocak 2010 - 14:16

Sakarya'da uzun süredir beklenen 'Halk Ekmek Satış Protokolü' nihayet imzalandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Adapazarı Fırıncılar Odası arasında imzalanan protokolde bundan böyle belediye tarafından belirlenen yer haricine büfe konulamayacak, ekmek satışı yapılamayacak.

Protokolde, yeni bir büfe açmak isteyen oda bu talebini belediyeye yazılı olarak verecek. Teklif kabul edilmeden büfe konulamayacak. Belediye, halktan gelen talepleri dikkate alarak uygun olabilecek yerlere büfe konulmasını talep edebilecek, oda bu talebi yerine getirecek. Protokole göre oda, belirlenen gramaja göre satış yapabilecek. Oda, kendisi gramaj belirlemeyecek. Büfelerde satılan ekmeğin gramajı ve fiyatı rahatlıkla görülebilecek bir yere asılacak. Oda tarafından satılacak halk ekmeğin fiyatı tarifeye göre belirlenen fiyatın ez az yüzde 20'nin altında olacak. Halk ekmek satış büfeleri arasında fiyat farkı olmayacak, ekmek dışında başka bir ürün satılamayacak.

Halk ekmek büfeleri tek tip olacak, arka ve ön yüzünde büyük puntolarla 'Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek' ibaresi olacak, bunun dışında araçlar dahil hiçbir yere bu ibare yazılamayacak. Büfelerdeki satış elemanları, belediye tarafından belirlenen tek tip elbise giyecek. Satış elamanlarının kişisel temizlik ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılacak. Büfelerin işletilmesi ve çalışan personelle ilgili olarak kanunlardan doğan hukuki ve tüm cezai sorumluluk odaya ait olacak. Oda, istenilen yükümlülükleri biri ya da birkaçını yerine getirmezse belediye tek taraflı olarak protokolü feshedebilecek, oda hiçbir talepte bulunamayacak.


(CİHAN)


Türkiye