Hazine arazilerinin satışında kiracılarına öncelik tanınacak

05 Eylül 2013 - 11:28

KAYSERİ - Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine'ye ait tarım arazilerini öncelikli olarak araziyi kullanan kiracılara, hissedarlara doğrudan satış yapacak.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 6292 Ssayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un 12’nci maddesi ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlendiği belirtildi.

Buna göre, kamuoyunda 2/B olarak bilinen kanunun 12'inci maddesi ile köy sınırlarında bulunan Hazine'ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları ile kira sözleşmesi halen devam eden kiracılara ve hissedarlara rayiç değerinin yüzde 50'si üzerinden doğrudan satılacak.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca satış bedelinin 6 yıla kadar faizsiz taksitle ödenebilmesi imkanı bulunuyor. Satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak, kalan yarısı için faizsiz 6 yıla kadar taksit yapılabilecek. Satış bedelinden başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecek. Bedeller Harç ve Damga Vergisi'nden muaf olacak. Müracaatlar 28 Nisan 2014 tarihinde sona erecek.

(CİHAN)


Ekonomi