İstihdamın yüzde 76’sı KOBİ'lerde

28 Kasım 2013 - 12:14

ANKARA - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü, cironun yüzde 63’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 53,3’ünü ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,7’sini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ni yayınladı. Resmi verilere göre Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde 2011 yılında 2 milyon 591 bin 82 girişim faaliyet gösterdi. KOBİ’lerde 2011 yılında ticaret sektörü istihdamda da en büyük paya sahip oldu. Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı faaliyetindeki KOBİ’ lerde; istihdam payı yüzde 30,6, maaş ve ücret payı yüzde 24,7, ciro payı yüzde 53,4, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27,9, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.

KOBİ’LERİN İHRACATI

KOBİ’ler 2012 yılında ihracatın yüzde 62,6’sını gerçekleştirdi. İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,6 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,7, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 37,2 oldu.

Girişimin ana faaliyetlerine göre ihracat değerinin yüzde 34,9’u sanayi, yüzde 60,1’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’LERİN İTHALATI

KOBİ’ler 2012 yılında ithalatın yüzde 38,5’ini gerçekleştirdi. İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 14,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61,4 oldu.
Girişimin ana faaliyetlerine göre ithalat değerinin yüzde 33,2’si sanayi, yüzde 55,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’LER EN FAZLA AVRUPA’YA İHRACAT YAPTI

KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43,9’u Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Ülke gruplarına göre 2012 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43,9’u Avrupa ülkelerine, yüzde 42,2’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. İthalatta ise KOBİ’ler yine Avrupa (yüzde 51,2) ile Asya (yüzde 37,9) ülkelerinden yapılan ithalatta önemli paya sahip.

KOBİ’lerin ihracatının yüzde 92,9’u imalat sanayi ürünleri oldu. Bu sektör içinde yer alan ana metallerin payı yüzde 22,4, giyim eşyasının payı yüzde 12,9 ve tekstil ürünlerinin payı ise yüzde 8,7 oldu. KOBİ’lerin yapmış olduğu ithalatta ise öne çıkan sektörler kimyasallar ve kimyasal ürünler (yüzde 16,2), ana metaller (yüzde 13,8) ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar (yüzde 12,4) oldu.

KOBİ’LERİN AR-GE HARCAMALARI

KOBİ’ler 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 16,6’sını gerçekleştirdi. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2012 yılında 13 milyar 62 milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 16,6’sı (2 milyar 166 milyon TL) KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 105 bin 122 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 25,3’ü KOBİ’lerde istihdam edildi.

İNTERNETE ERİŞEN KOBİ ORANI

İnternet erişimine sahip KOBİ’lerin oranı 2013 yılında yüzde 90,5 oldu. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına(1) göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 90,8’i İnternet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ’lerde yüzde 90,5 oldu.

Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 92, web sayfası sahiplik oranı yüzde 53,8, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 90,6 iken, en yaygın kullanılan internet bağlantı türü yüzde 86,4 ile DSL bağlantı oldu. KOBİ’lerde ise bilgisayar kullanım oranı yüzde 91,8, web sayfası sahiplik oranı yüzde 52,9, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 90,4, en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü yüzde 86,4 ile DSL bağlantı oldu.

KOBİ’lerin yüzde 73,2’si 2012 yılında kamu ile iletişimde internet kullandı. Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı 2012 yılında yüzde 73,7. KOBİ’lerde bu oran yüzde 73,2 oldu. Girişimlerin yüzde 10,1’i 2012 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi alırken, KOBİ’lerde bu oran yüzde 9,7 oldu.

(CİHAN)


Ekonomi