İzmir İktisat Kongresi'nde 'Türkiye Ekonomisi' tartışılacak

13 Ekim 2013 - 13:18

İZMİR - Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonuyla İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) işbirliğiyle düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. 1923'ten bugüne uzanan 90 yıllık geçmişiyle tarihi bir önem taşıyan İzmir İktisat Kongresi, Türkiye’nin iktisadi envanterinin ve yol haritasının belirlendiği, dünyaya duyurulduğu bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Vali Mustafa Toprak, ana temanın, 'Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi' olarak belirlendiğini belirtti. Toprak, kongreye, programlarının uygunluğu ölçüsünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından kamu sektörü, iş dünyası ve sivil toplumun önde gelen isimlerinin iştirak edeceği bilgisini verdi.

Toprak, “Kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, iş gücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıklarında Türkiye'nin önündeki dönem politikalarına ışık tutacak tartışmalar yapılacak. Kongre'nin 3'üncü gününde ise çeşitli tema ve sektörlerde İzmir ve Ege Bölgesi'ne odaklanan oturumlar gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ'NİN TARİHÇESİ

1923 yılında düzenlenen ilk İzmir İktisat Kongresi, savaştan çıkmış Türkiye’nin iktisadi envanterinin ve yol haritasının belirlendiği ve dünyaya duyurulduğu bir organizasyon olarak öne çıkmıştı. 2'nci İzmir İktisat Kongresi, ülkenin ekonomik ve sosyal politikalarında köklü değişikliklere gidildiği bir dönemde, 1981 yılında gerçekleştirildi. Kongrede dışa açık büyüme stratejisi ve bu stratejiye ilişkin politikalar ortaya kondu. 3'üncü İzmir İktisat Kongresi, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin hız kazandığı 1990’lı yılların başında, '21. Yüzyıla Doğru Türkiye' teması çerçevesinde 1992 yılında gerçekleştirildi. 2004 yılında düzenlenen 4'üncü İzmir İktisat Kongresi'nin ana temalarını Türkiye’nin uzun vadede bilgi toplumuna dönüşmesi ve AB’ye üyelik perspektifi oluşturdu. Bu yıl düzenlenen 5'inci kongre ise ulusal ve uluslararası düzeyde iktisat kuram ve politikalarında çok önemli tartışmaların ve kırılmaların yaşandığı bir dönemde toplanıyor.

(CİHAN)


Ekonomi