Maliye, 2 bin vergi müfettiş yardımcısı alacak

13 Temmuz 2013 - 14:57

ANKARA - Maliye Bakanlığı, 2 bin vergi müfettiş yardımcısı alacak. Bakanlığa bağlı Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı’nda görevlendirilecek müfettiş yardımcıları için sınav, 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü Ankara ve İstanbul'da tek oturum halinde yapılacak. Sınava 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP40 KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar sınava başvuru yapabilecek.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ‘Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık, sınavla 2 bin Vergi Müfettiş Yardımcısı alacak. Sınava 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40 KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek. Giriş Sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılacak. Giriş Sınavının yazılı bölümü 17 Ağustos 2013 (Cumartesi günü) Ankara ve İstanbul'da tek oturum halinde yapılacak. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek. Sınava başvuru koşulları şöyle:

“Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak. Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 12 bin aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak. Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.”

Sınava başvurular 16 Temmuz 2013 Salı günü başlayıp 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat 17:30’da sona erecek. Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracak. 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacak. Sınav konuları şu şekilde olacak; “Maliye: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi

İktisat: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar. Hukuk: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) Muhasebe: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analizi”

(CİHAN)


Ekonomi