Mehmet Ağar cezaevine dönmeyecek

11 Ekim 2013 - 18:55

ANKARA - Mehmet Ağar’ın tekrar cezaevine gönderilmesine ilişkin itirazı değerlendiren Anakara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ oybirliği ile karar verdi.

Mehmet Ağar’ın avukatı Abdulkadir Toluç’un müvekkilinin tekrar cezaevine gönderilmesine karşı itirazını değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar’ın Muğla İnfaz Hakimliği’nden denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildiğine, 13. Ağır Ceza Mahkemesi 765 sayılı TCK’nın 313/5 ve 450/4. Maddeleri gereği kamu davası açılmış ise de 5275 sayılı Ceza ve Güvenliği Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun 105/A. Maddesi 7/b-c maddelerinde belirtilen soruşturma ve kovuşturma ibaresinin anayasanın 2. Maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine 13. Maddesinde belirtilen ölçülülük ilkesine, 38. Maddesindeki masumiyet karinesi, AİHS’in açıl yargılama hakkını düzenleyen 6/2 maddesi ile ayrılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından, Anayasanın 152. Maddesi ve 1949 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun 28. Maddesi gereğince 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun 105/A maddesinin 7. Fıkrasının belirttiği şekilde anayasaya aykırılığından dolayı Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verdi.

Ağr’ın avukatı Toluç’un 5275 sayılı yasanın 105/A-7 (b) maddesi gereğince verilen Kapalı Ceza İnfaz Kurulu’na gönderilmesine şeklinde karar sonrası, müvekkiline ait infazın durdurulması yönündeki talebi kabul eden mahkeme ayrıca ileride telafisi mümkün olmayan zararların meydana gelmesini önlemek amacı ile hükümlü hakkındaki söz konusu infazın anayasaya aykırılık itirazı sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.

Mütalaasında denetimli serbestliğin modern bir infaz rejimi olduğunu belirten cumhuriyet savcısı hükümlü hakkında düzenlenen iddianame ve kovuşturma konusu eylem hükmünün çekmekte olduğu cezanın infazının başlamasından yaklaşık 20 yıl öncesine ait olduğuna vurgu yaptı.

Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın 30 Eylül 1993’de Ankara’da öldürülmesine ilişkin Mehmet Kemal Ağar hakkında 'taammüden adam öldürmek' ve 'cürüm işlemek için teşekkül oluşturmakla' suçlandığı için dava açılmıştı. Ağar'ın, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından daha önce işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi halinde yeniden cezaevine gönderilebileceği ifade ediliyordu.

(CİHAN)


Güncel