Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri'ne Dilekçe Komisyonu'ndan destek

24 Ekim 2013 - 11:38

SAMSUN - 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yüzünden mağdur olduklarını ileri süren Maliye Bakanlığı Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri’ne TBMM Dilekçe Komisyonu'ndan destek geldi. Komisyon, adı geçen KHK ile Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri’nin mağdur edildiğini ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri; özlük hakları, görev, yetki, sorumluluk ve statü bakımından büyük oranda eşit konumda olduklarını öne sürdükleri vergi denetmenlerinin 646 sayılı KHK ile Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri birleştirilerek 'Vergi Müfettişi' unvanı altında farklı bir statüye kavuşturulduğunu ifade ediyor. Bu düzenlemeden sonra vergi denetmenlerinin özlük hakları, görev, yetki, sorumluluk ve statü bakımından, emsalleri olan milli emlak ve muhasebe denetmenlerinden çok daha ileri bir noktaya taşınırken, kendilerinin haklarında herhangi bir iyileştirilmenin yapılmamasına tepki gösteriyor.

Tepkilerini değişik yollarla dile getiren milli emlak ve muhasebe denetmenlerinin sorunu CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Mahkemeden olumsuz kararın çıkması ile moralleri bozulan milli emlak ve muhasebe denetmenlerine sevindirici haber TBMM Dilekçe Komisyonu'ndan geldi. Kendilerine gelen çok sayıdaki dilekçeyi dikkate alan komisyon, bu konuda yaptığı çalışma ile bir rapor hazırladı. Raporda, Milli Emlak denetmenlerinin, 659 sayılı KHK ile, yaptıkları iş ve görevleri benzer olmayan, işe alınmaları ve göreve başlama süreçleri birbirinden farklı olan uzmanlarla birleştirilmelerinin ölçülü bir yaklaşım olmadığı, öte yandan, Defterdarlık Uzmanı kadrosuna atanan Milli Emlak denetmenlerinden, denetimle görevlendirilenler için rotasyon uygulamasının devam ettiğini, aynı unvana sahip olan diğer defterdarlık uzmanları için rotasyonun olmamasının aynı unvan altındaki personel arasında ayrı bir sorun olarak ortaya çıktığını, aynı unvanı taşıyan defterdarlık uzmanlarının bir kısmı denetim yetkisine haiz iken diğerlerinin bu yetkiye sahip olmamasının iş barışını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi. Komisyon, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların yapılmasını Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı'ndan istedi.

Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri, Dilekçe Komisyonu'nun bu kararının, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kendilerine umut verdiğini söyledi.

(CİHAN)


Ekonomi