Söke TAYEM'in AB hibeli projesi destekçilerini arıyor

17 Eylül 2013 - 13:09

AYDIN - Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM)'nün hazırlayarak Ulusal Ajans'a sunduğu "Bitki Koruma Ürünlerinin Makinelerle Doğru Kullanımı ve Avrupa’daki Uygulamaların Yerinde İncelenmesi" konulu proje desteklenmeye değer görüldü. Bunun için proje koordinatörlüğü, katılımcı olmak isteyenlere çağrıda bulunarak destek vermelerini bekliyor. Toplam 44 katılımcıdan oluşacak grubun dört katılımcısı engelli, dördü ise onların refakatçisi olacak. Katılımcıların seçimi için 13 Eylül 2013'te başlayan müracaat süresi, 23 Eylül'e kadar devam edecek. Ön değerlendirmeyi geçen uygun katılımcı adaylar, komisyon tarafından mülakata tabi tutulacak. Yerel ortakların bulunduğu yerlerden öncelikli olmak üzere, ziraat fakültesi mezunu katılımcılar kabul edilecek. Proje seçici kurul üyelerinin, toplam 100 puan olacak şekilde hazırlanan değerlendirme cetveline göre her bir katılımcı adayına verecekleri puanların ortalaması alınarak nihai puanlar belirlenecek. Kriterlere göre değerlendirme cetvelinde en yüksek puanı alan 40 asil ve 20 yedek katılımcı seçilmiş olacak. Müracaat için "www.tayem.gov.tr" sitesinde yayınlanan formun, belirtilen tarihe kadar doldurularak "tayemproje@hotmail.com" eposta adresine gönderilmesi gerekiyor.

16 aylık süreyi kapsayan projenin koordinatörlerinden Bülent Ayhan, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde tarımsal üretimde yapılan uygulamalar içinde gelişmenin en az olduğu alan tarımsal ilaç uygulamaları, tarım ilaçlarının gerek çevre gerekse de insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileridir. Dünyadaki tarım ilacı uygulama teknolojisinin bugün geldiği noktada, bu zararları tamamen yok etmek mümkün değildir. Bu amaçla hazırlanan proje, desteklenmeye değer görülmüştür. Kimyasalların kalıntı miktarlarını azaltmak, aynı zamanda ilaçlamadan beklenen başarıyı sağlamak, ancak makine ayarlarının doğru kalibre edilmesiyle mümkün olabilir. İyi bir uygulama olmaksızın, ilaçlamanın istenen başarıya ulaşması mümkün değildir. Kullanılan ilaç ve miktarı ne olursa olsun, operatörle birlikte uygulamanın başarısını belirleyen unsurlardan biri de ilaçlama makinesinin özellikleri ve doğru kullanılmasıdır." dedi. Gelişmiş ülkelerde son 10-15 yılda bitki koruma ilaçlarının etkinlik dereceleri ve uygulama dozlarındaki gelişmelerle çevre ve insan sağlığı konusundaki bilinçlenmenin, bu yöntemle yapılan uygulamalarda kullanılan makineler konusunda da önemli ilerlemelere yol açtığını anlatan Ayhan, şunları kaydetti: "Ülkemizde de gerek bakanlığımız bünyesinde gerekse üniversitelerimizde ve özel sektörde bitki korumada kullanılan ilaç ve makinelerle ilgili pek çok açıdan farklı çalışmalar yapılmıştır ancak ilacın hedefe ulaştırılmasında kullanılan makinelerin çeşitleri, özellikleri, ayarları, bakımları, kullanılma şartları vb. konularla ilgili pratik düzeyde yayımcıya ve teknik personele doğrudan hitap eden yayınların sayısının azlığı, bizi proje yapmaya yöneltmiştir. Bu projeyle rastgele ve yanlış makine ayarlarıyla yapılan ilaçlamayla tekniğine uygun, doğru bir ilaçlamanın modern bir işletmede uygulanmasında karşılaştırma imkanı bulunacak, teknik ekibimizin bilgi, beceri ve bakış açılarını değiştirerek mesleki eğitim alanında ilerlemesini sağlayacaktır. Bu eğitim faaliyetleri sonunda katılımcı teknik personelimize doğru yöntemlerin aktarılması amaçlarımız arasındadır."

Projenin yurtiçi ortakları ise Söke Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Söke Ziraat Odası, Karaoğlu Tarım Makineleri, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Aydın Memurlar Derneği, İzmir Ziraatçılar Vakfı, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, Manisa AGROTEK İlaçlama Makineleri ve Tarım Teknolojileri Ltd.Şti. olarak açıklandı.

(CİHAN)


Ekonomi