Tarım satış kooperatiflerinin borçları yeniden yapılandırıldı

14 Kasım 2013 - 11:32

ANKARA - Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TSKB)'nin 1 Mayıs 2000 tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan kullandıkları kredilere uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi. Bu sayede birlikler yaklaşık 670 milyon TL borç yükünden kurtuldu.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerin (TSKB) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından kullandıkları ve bakiyesi bulunan kredi borçlarının, yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Resmi Gazete yayımlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, birliklerin söz konusu yapılandırmadan faydalanması için 2 ay içinde başvuru yapması gerektiği vurgulandı.

Kullanılan bu kredilere banka cari faizi veya TEFE/ÜFE aylık değişim oranından düşük olanı basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanarak eklenecek tutarın ödenmesi sağlanacak. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilenler de söz konusu yeniden yapılandırmaya dahil edildi. Yeniden yapılandırılan bu borç tutarının ilk taksiti 2014 yılında ödenecek şekilde 15 yılda eşit taksitler halinde yılda bir defa olmak üzere ödenmesi imkanı getirildi. Ayrıca, yeniden yapılandırılan borcun tamamının tek seferde ödenmesi durumunda hesaplanan faiz tutarından yüzde 25 indirim uygulanacak.

Tarım Satış Kooperatif Birlikleri'nin bu çerçevede en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokol imzalaması gerekiyor.

(CİHAN)


Ekonomi