TOKİ'den Rize’deki yeni konutların kira yardımı ile ilgili açıklama

01 Şubat 2014 - 12:04

ANKARA - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Rize Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen konut sahiplerine kira yardımının yeni konutlar teslim edilinceye kadar devam edeceğini açıkladı.

TOKİ, Rize Belediyesi ile işbirliğinde yürütülen, 'Rize Merkez Hamamderesi ve Hayrat Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle' ilgili basında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Projede hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış, 562 konut karşılığı uzlaşma sağlanmıştır. Akabinde Rize Belediye Başkanlığı tarafından yıkım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje alanında konut karşılığı anlaşma sağlanıp, taşınmazının yıkımı gerçekleşen hak sahiplerine, geçici iskanlarının kira bedellerini desteklemek amacıyla, TOKİ ve Rize Belediye Başkanlığı tarafından aylık 400 lira kira yardımı yapılmaktadır. Kira yardımları vatandaşlara yeni konutları teslim edilinceye kadar sürdürülecektir. Uzlaşma görüşmelerinin ardından değişik sebeplerle (çoklu hissedarlık, kişilere ulaşılamaması, veraset durumları vb.) anlaşma sağlanamayan vatandaşların taşınmazlarının edinimi için 19/05/2012 tarih 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16/04/2012 tarih 2012/3099 sayılı Bakanlar Kurulu’nca alınan acele kamulaştırma kararına istinaden mahkeme yoluyla kamulaştırma işlemlerine Belediye tarafından başlanılmıştır. Mahkemelerce el koyma kararları, protokol gereği İdaremizce yapılan nakdi ödemeye istinaden verilmiştir. Bu sebeple kamulaştırma sürecinde mahkemenin karara bağladığı dosyalarda İdaremizce ödenmeyen bir kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır. Hak sahipleri ile yapılan görüşmeler öncesi Rize Belediyesi’nce hazırlatılan projelerde Hamamderesi mevkii ve Hayrat Mahallesi’nde yüksek katlı tasarım, zemin+6 kat, zemin+7 kat ve zemin+9 kat olarak revize edilmiştir. Bu değişiklik, hak sahipleri ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde imzalanan muvafakat senedi hükümleri doğrultusundadır. Projelendirme çalışmaları son aşamasına gelmiş olup, konutların hak sahiplerine teslimi için en kısa sürede ihale çalışması gerçekleştirilecektir.”

(CİHAN)


Ekonomi