Torba teklif, Genel Kurul’da kabul edildi

12 Temmuz 2013 - 17:10

ANKARA - Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 478 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 10 gün devam eden görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Tarbo Yasa ile kamuda çalışan yaklaşık 100 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini öngörüyor. Ayrıca, 28 Şubat mağdurlarının yeniden göreve alınmalarında gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun’da yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak. 28 Şubat 1997-23 Mart 1999 tarihleri arasında aldıkları disiplin cezaları sonucu memuriyetleri sona erenlerin prim borçları, kurumları tarafından ödenecek. Afla üniversite okuyan öğrencilerde memurluk yaş sınırı aranmayacak. Emekli köy korucuları ile muhtarların aldıkları ödenekler de artırılacak.

EHLİYET’TE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 15 TL

Yasa ile, ilk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek. Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak. Ehliyetlerini zorunlu olarak yenileyecek kişilerden 101 TL yerine masraf karşılığı olarak 15 TL alınacak.

KAPATILAN VAKIFLAR YENİDEN AÇILACAK

Kapatılan vakıflar yeniden faaliyete geçecek. Bu kapsamda 1990 tarihinden sonra dağıtılma talebi ile açılan dava sonucunda dağılmasına veya dağıtılmasına karar verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularının birlikte başvurusu üzerine vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yeni bir vakıf kurabilecek.

KOPYA ÇEKENLERE 1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Öğrencilere ek gelir imkanı getirilecek. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca hizmetine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçiçi işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilecek. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda, bireysel veya toplu olarak kopya çekenler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

VEKİL KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE KADRO

2013 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4/5/2005-30/6/2013 tarihleri arasında en az üç ay süre ile Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlardan gerekli şartları taşıyanlar Başkanlık kadrosuna atanacak.
Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis ve şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlara verilen müeyyideler artırılacak.

(CİHAN)


Politika