Türk Sağlık Sen: İş bırakan aile hekimlerine soruşturma açmak suç

05 Aralık 2013 - 12:49

ANKARA - Türk Sağlık-Sen, bazı illerde iş bırakan aile hekimleri hakkında tutanak tutulması ve soruşturma açılmak istenmesinin yasa dışı olduğunu açıkladı. Sendikaya göre aile hekimlerine iş bıraktıkları gerekçesiyle tutanak tutan ve soruşturma açanlar suç işliyor.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 Aralık’ta aile hekimlerinin hakları için alanlara çıktığını ve iş bıraktıklarını belirterek, bu yüzden soruşturma açılmak istenmesinin Danıştay içtihadı ile bağdaşmadığını vurguladı. Danıştay 12. Dairesi’nin iş bırakma eylemine katılanların özürsüz olarak bir gün işe gelmeme fiilini işlemediklerine hükmettiğini belirten Kahveci, “Danıştay 12. Dairesi, sendika yetkili kurullarınca alınan iş bırakma kararı uyarınca işe gelmeyen kamu çalışanlarının özürsüz işe gelmeme fiilini işlemediklerini hükmetmişti. Danıştay İdari Dava Kurulları da iş bırakan memurlara ceza verilmesi işlemini iptal etmiştir. Yani kısacası da iş bırakan memurlara ceza verilmesi işlemi hep yargı duvarına toslamıştır.” ifadelerini kullandı.

İş bırakan aile hekimleri ve sağlık çalışanları ile ilgili tutanak tutulmasının suç olduğunu ifade eden Önder Kahveci, “Türk Sağlık-Sen olarak aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarımızın 1 günlük iş bırakma eylemi ile ilgili karar aldık. Aile Hekimleri derneklerinin eylemlerine katılarak destek verdik. İş bırakma eyleminin sendikal faaliyet kapsamında anayasal bir hak olduğunu görmezden gelerek iş bırakan çalışanlara soruşturma açanlar suç işlemektedirler.” açıklamasında bulundu.

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre sendikal faaliyetleri engelleyenlerin altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının düzenlendiğini dile getiren Kahveci, şöyle devam etti:

“Bu kanunun ‘Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi’ başlıklı 118.maddesindeki; ‘Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü bulunmaktadır. İş bırakan aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına tutanak tutup, soruşturma açanlar işledikleri suçun farkında olmalıdırlar. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bilsinler.”

(CİHAN)


Ekonomi