Türkiye’nin dünya mirası geçici varlığı 41’e yükseldi

31 Temmuz 2013 - 11:46

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda 2013 yılı itibariyle Türkiye’den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine giren varlık sayısı 41’e ulaştı. Türkiye’den Dünya Mirası Listesine alınan varlık sayısı ise 11 oldu.

Bakanlığın yaptığı çalışmalarla Dünya Mirası Geçici Listesine bu yıl Ceneviz Kale ve Surlu Yerleşimleri, Denizli’de yer alan Laodikeia Antik Kenti, Manisa Salihli’de bulunan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri ile Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili olan Tuz Gölü olmak üzere dört varlık daha kaydedildi. 11. ve 15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa’da ticaret kolonileri kuran Cenevizlilerden günümüze kalan ve listeye giren eserler ise İstanbul’daki Yoros Kalesi ve Galata Kulesi, İzmir’de Foça Kalesi ve Çandarlı Kalesi, Bartın’da Amasra Kalesi, Düzce’de Akçakoca Kalesi ve Sinop Kalesi oldu.

HRİSTİYANLIĞIN 7 KİLİSESİNDEN BİRİ

Listeye giren diğer varlık, Denizli’nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan Laodikeia Antik Kenti. Helenistik kent M.Ö 3. yy’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kuruldu. Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birine sahip olan ve İncil’de adı geçen kent Hristiyanlık dünyası için çok önemli, çünkü İncil’e göre, Hristiyanlar için kutsal hac merkezi olma özelliğine sahip.

SARDES ANTİK KENTİ

Dünya Miras Geçici Listesine alınan diğer bir antik kent ise Manisa Salihli’deki Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri. Lidyalıların başkenti olma özelliğine sahip olan Sardes Antik Kenti, aynı zamanda antik dünyanın en büyük havrasını bünyesinde bulunduruyor. Marmara Gölü’nün güney kenarında yer alan ve Lidya Tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepe Tümülüsleri ise dünyanın en büyük tümülüs alanı içerisinde.

TUZ GÖLÜ DE LİSTEDE

Listeye eklenen kültür varlıklarından bir diğeri Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili olan Tuz Gölü. Yer altı sularıyla beslenmesi, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 70’ini sağlaması ve en önemlisi de yaklaşık 6 bin civarında kuş yuvalama alanına sahip olması; 279 bitki, 120 bakteri ile 129 böcek türünün yaşamasına imkan veren Tuz Gölü, dünyanın önemli doğal alanlarından birisi. Bu özellikleri Tuz Gölü’nü Dünya Mirası Geçici Listesine girişini sağladı ve bölgesellikten çıkararak uluslararası bir kültür varlığı kimliği kazandırdı.

DÜNYA LİSTESİNDE 981 VARLIK BULUNUYOR

UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Dünya Miras Listesinde 2013 yılı itibariyle 759 tanesi kültürel, 193 tanesi doğal, 29 tanesi ise karma olmak üzere kayıtlı 981 varlık bulunuyor.

(CİHAN)


Güncel