Türkiye'nin yurtdışı varlıkları 190 milyar ABD Doları'na ulaştı

19 Eylül 2012 - 11:42

ANKARA - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Temmuz sonu itibarıyla 2011 yıl sonuna göre yüzde 7,3 oranında artışla 190,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 13,5 oranında artışla 568,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yüzde 14,3 oranında azalışla 8,3 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası, Temmuz ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Gelişmeleri'ni yayımladı. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2011 yıl sonunda 322,6 milyar ABD Doları iken, 2012 Temmuz sonunda 377,3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Temmuz sonu itibarıyla, rezerv varlıklar kalemi 2011 yıl sonuna göre 11,8 milyar ABD Doları artarken, diğer yatırımlar kalemi 895 milyon ABD Doları azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında azalışla 22,5 milyar ABD doları oldu. Temmuz sonu itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 18,7 oranında artışla 166,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2011 sonuna göre 31,9 milyar ABD Doları artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2011 yıl sonuna göre yüzde 38artışla 54 milyar ABD Doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37,3 oranında artışla 51,5 milyar ABD Doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,3 oranında artış ile 29,2 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2011 yıl sonuna göre 9,4 milyar ABD Doları artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,3 oranında artışla 59,8 milyar ABD Doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında artışla 93,3 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti.

Temmuz sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 27,1 oranında artışla 25,3 milyar ABD Dolarına, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 28,7 oranında artışla 10,8 milyar ABD Dolarına ulaştı. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yüzde 14,3 oranında azalışla 8,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

(CİHAN)


Ekonomi