Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 200 milyar doları aştı

23 Kasım 2012 - 11:09

ANKARA - Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2011 yıl sonuna göre yüzde 13,3 artışla 201,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, Eylül ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni yayımladı. Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2011 yıl sonuna göre yüzde 13,3 artışla 201,5 milyar ABD Doları, yükümlülükleri ise yüzde 17 artışla 585,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2011 yıl sonunda 322,2 milyar ABD doları iken 2012 Eylül sonunda 383,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla, rezerv varlıklar kalemi 2011 yıl sonuna göre 23,7 milyar ABD Doları artarken, diğer yatırımlar kalemi 2,5 milyar ABD Doları azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 16,6 azalarak 21,8 milyar ABD Doları'na geriledi.

Eylül sonu itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 21,8 artışla 170,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Eylül sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2011 sonuna göre 41,5 milyar ABD Doları artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2011 yıl sonuna göre yüzde 45,8 artışla 57,1 milyar ABD Doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 48 artışla 55,5 milyar ABD Doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6 artış ile 30,3 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2011 yıl sonuna göre 13,2 milyar ABD Doları artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3 artışla 60,3 milyar ABD Doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,5 artışla 96 milyar ABD Doları'na çıktı.

Eylül sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 29 artışla 25,7 milyar ABD Doları'na, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 37,9 artışla 11,6 milyar ABD Doları'na ulaştı. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yazde 18,6 gerileyerek 7,9 milyar ABD Doları'na indi.

(CİHAN)


Ekonomi