Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 204,6 milyar ABD dolarına ulaştı

19 Aralık 2012 - 10:57

ANKARA - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2011 yıl sonuna göre yüzde 14,9 oranında artışla 204,6 milyar ABD Dolara, yükümlülükleri ise yüzde 19,2 oranında artışla 594,9 milyar ABD Doları'na ulaştı.

Merkez Bankası, Ekim ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri yayımladı. Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 10 ayda yüzde 14,9 oranında artışla 204,6 milyar ABD Doları, yükümlülükleri ise yüzde 19,2 oranında artışla 594,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2011 yıl sonunda 321 milyar ABD Doları iken 2012 Ekim sonunda 390,2 milyar ABD Doları oldu. Ekim sonu itibarıyla, rezerv varlıklar kalemi 2011 yıl sonuna göre 28,9 milyar ABD Doları artarken, diğer yatırımlar kalemi 4,8 milyar ABD Doları azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 22,7 oranında azalışla 20,2 milyar ABD Doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 22,3 oranında artışla 171,2 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Ekim sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2011 sonuna göre 51,9 milyar ABD Doları artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2011 yıl sonuna göre yüzde 57,6 oranında artışla 61,7 milyar ABD Doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 52,6 oranında artışla 57,3 milyar ABD Doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,6 oranında artış ile 31,5 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar 2011 yıl sonuna göre 12,7 milyar ABD Doları artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,3 oranında artışla 60 milyar ABD Doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,5 oranında artışla 94,9 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. Ekim sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 39,7 oranında artışla 27,8 milyar ABD Doları'na, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 33,1 oranında artışla 11,2 milyar ABD Doları'na ulaştı. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında azalışla 7,7 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.

(CİHAN)


Ekonomi