Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 222,1 milyar dolara yükseldi

18 Temmuz 2013 - 11:54

ANKARA - Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2013 Mayıs sonu itibarıyla Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2012 yılsonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 222,1 milyar ABD dolara çıkarken, yükümlülükleri de yüzde 5,5 artışla 667 milyar ABD dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2013 yılına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı. Hesaplamalara göre Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda 419,4 milyar ABD doları açık verdi. Bu açık 2013 yılı Mayıs ayında 444,9 milyar ABD doları oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 9,7 milyar ABD doları artışla 128,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 1,3 milyar ABD doları azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 8,2 oranında azalışla 22,1 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Mayıs 2013 itibarıyla yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 184,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Mayıs 2013 itibarıyla portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 16,5 milyar ABD doları arttı. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artışla 74,8 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,1 oranında artışla 67,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise 32,7 milyar ABD doları seviyesini gösterdi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yılsonuna göre 17,3 milyar ABD doları arttı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,9 oranında artışla 73,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 2,2 oranında azalışla 95,0 milyar ABD doları düzeyinde oldu. Mayıs 2013 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 26,0 oranında artışla 34,5 milyar ABD dolarına ulaşırken, TL mevduatı ise aynı dönemde yüzde 1,7 oranında azalışla 11,4 milyar ABD doları oldu. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında azalışla 6,5 milyar ABD doları seviyesinde kaydedildi.

(CİHAN)


Ekonomi