Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 226,5 milyar dolara yükseldi

20 Kasım 2013 - 11:05

ANKARA - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2013 Eylül sonu itibarıyla, 2012 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 226,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,2 oranında azalışla 626,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2013 Eylül verilerini paylaştı. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda 421,4 milyar ABD doları iken 2013 yılı Eylül ayında 399,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 11,6 milyar ABD doları artışla 130,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 0,8 milyar ABD doları arttı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 23,4 milyar ABD doları oldu.

YÜKÜMLÜLÜKLER ALT KALEMLERİ

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Eylül 2013 itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında azalışla 160,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Eylül 2013 itibarıyla, portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 5,6 milyar ABD doları azalış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre yüzde 17,3 oranında azalışla 58,4 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 8,6 oranında azalışla 57,3 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 11,1 oranında artışla 35 milyar ABD dolarına yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yıl sonuna göre 24,9 milyar ABD doları artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 24,3 oranında artışla 79,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,3 oranında azalışla 95,6 milyar ABD dolarına geriledi.

Eylül 2013 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 38,4 oranında artışla 37,8 milyar ABD dolarına ulaşırken, TL mevduatı ise aynı dönemde yüzde 14,5 oranında azalışla 10,0 milyar ABD doları oldu. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yıl sonuna göre yüzde 20,3 oranında azalışla 5,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

(CİHAN)


Ekonomi