Türkiye’nin yurtdışı varlıkları yüzde 1,5 arttı

22 Ağustos 2013 - 10:49

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı itibarıyla Türkiye’nin yurtdışı varlıklarının, 2012 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 215,9 milyar dolar, yükümlülüklerinin ise yüzde 0,6 oranında artışla 636 milyar dolar olduğunu açıkladı. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda 419,3 milyar dolar açık verirken, rakam 2013 yılı Haziran itibarıyla 420,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB, 2013 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar artışla 122,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 1,6 milyar dolar azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 9,1 oranında azalışla 21,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Haziran 2013 itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında azalışla 165,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haziran 2013 itibarıyla, portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında azalışla 63,3 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,9 oranında azalışla 61,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku ise 34,3 milyar dolar seviyesinde görüldü.

BANKALARIN KREDİ STOKU YÜZDE 15 ARTTI

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yıl sonuna göre 20,5 milyar dolar arttı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15,5 oranında artışla 75 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 3,3 oranında azalışla 93,9 milyar dolar düzeyinde seyretti.

Haziran 2013 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 29,4 oranında artışla 35,4 milyar dolara ulaşırken, TL mevduatı ise aynı dönemde yüzde 12,4 oranında artışla 13,1 milyar dolar oldu. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yılsonuna göre yüzde 9,8 oranında azalışla 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

(CİHAN)


Ekonomi