Türkiye'nin yurtdışı varlıkları yüzde 11,5 arttı

19 Ekim 2012 - 11:30

ANKARA - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2011 yıl sonuna göre yüzde 11,5 artışla 198,3 milyar doları, yükümlülükleri ise yüzde 15,5 oranında artışla 577,8 milyar doları buldu.

Merkez Bankası, Ağustos ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmelerini yayımladı. Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2011 yıl sonuna göre yüzde 11,5 oranında artışla 198,3 milyar ABD Doları, yükümlülükleri ise yüzde 15,5 oranında artışla 577,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2011 yıl sonunda 322,3 milyar ABD Doları iken, 2012 Ağustos sonunda 379,5 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Ağustos sonu itibarıyla, rezerv varlıklar kalemi 2011 yıl sonuna göre 20,4 milyar ABD Doları artarken, diğer yatırımlar kalemi 2,1 milyar ABD Doları azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 18,2 oranında azalışla 21,3 milyar ABD Doları oldu.

Ağustos sonu itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 21,1 oranında artışla 169,6 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Ağustos sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2011 sonuna göre 34,9 milyar ABD Doları artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2011 yıl sonuna göre yüzde 43,4 oranında artışla 56,1 milyar ABD Doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 40,6 oranında artışla 52,8 milyar ABD Doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,8 oranında artış ile 28,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2011 yıl sonuna göre 13,2 milyar ABD Doları artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,2 oranında artışla 60,4 milyar ABD Doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,5 oranında artışla 94,2 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 40,1 oranında artışla 27,9 milyar ABD Doları'na, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 32,5 oranında artışla 11,1 milyar ABD Doları'na ulaştı. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yüzde 16,9 oranında azalışla 8,1 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.

(CİHAN)


Ekonomi